Ungdomskonferanse på FN-dagen


I løpet av 15 år skal ekstrem fattigdom utryddes, sosiale ulikheter utjevnes og klimaendringene bremses. Dette er FNs bærekraftsmål. Hvem er vel bedre egnet til å si noe om disse enn ungdommen?

På FN-dagen 24. oktober går Askerkonferansen av stabelen. Da vil 55 utvalgte ungdommer fra Asker, Røyken og Hurum innta kommunestyresalen i Asker rådhus. 

– Konferansen dreier seg om hvordan den nye kommunen kan bidra til å løse de globale utfordringene vi står overfor, og vi vil derfor også ha med oss ungdom fra flere verdensdeler gjennom et samarbeid med FN-organisasjonen UN-Habitat, forklarer prosjektleder Kristine Andenæs.

Statsministerbesøk

Nye Asker kommunes arbeid med FNs bærekraftsmål som rammeverk for utviklingen av den nye storkommunen, er et nytenkende prosjekt som får stor oppmerksomhet både nasjonalt og internasjonalt. Nettopp derfor vil Askerkonferansen få storfint besøk av statsminister Erna Solberg.

– Ungdommen går sammen i workshops og utarbeider innspill til utviklingen av den nye kommunen. Midtveis i dagen vil de presentere sine foreløpige forslag for hverandre og for statsminister Erna Solberg, før de ved hjelp av innspill fra de andre deltakerne fortsetter å finpusse på ideene sine.

Ungdommens konferanse

Deltagere
Kristine Bellen Wear og Mehdi Husseini går på Røyken videregående skole og har vært med i referansegruppen som har planlagt Askerkonferansen. Foto: Aina Skoland

Ungdom fra hele nye Asker har kunnet søke om å få delta på Askerkonferansen, og programmet er satt sammen av en referansegruppe bestående av elever fra videregående skoler i Røyken og Asker. To av elevene i gruppen er Mehdi Husseini fra Hurum og Kristine Bellen Wear fra Røyken som begge er elever ved Røyken videregående skole.

– Da vi fikk muligheten til å være med å planlegge Askerkonferansen var det lett å si ja, sier de begge.

– Vi tror konferansen blir et bra sted der vi i den videregående skolen kan få stemmen vår hørt, for vi mangler arenaer for nettopp dette. I tillegg blir det en god mulighet til å bygge nettverk på tvers av kommunegrensene, og til å si noe om hvordan vi som fremtidens voksne vil ha det i den nye kommunen.