Utdanner fremtidens medarbeidere


Frisør
Johanna Elise Adolfsen er lærling innen helsearbeiderfaget på Bråset bo- og omsorgssenter. - Etter fagbrevet som helsefagarbeider er målet å bli sykepleier, sier 18-åringen.

Røyken, Hurum og Asker har nesten 100 lærlinger i kommunale virksomheter i år. Johanna Elise (18) har stø kurs mot fagbrev som helsefagarbeider.

Bråset bo- og omsorgssenter i Røyken er ett av landets største sykehjem med 200 enerom. Her er det pasienter fra både Røyken, Asker og Hurum. I år har Bråset 13 lærlinger.
-Vi er stolte og glade for å kunne ta imot så mange lærlinger på Bråset. Det er gøy å få være delaktig i å forme fremtidige kolleger, sier avdelingsleder Linda Husebø-Hansen.

En av disse lærlingene er 18 år gamle Johanna Elise Adolfsen. Lier-jenta har startet på sitt tredje år som lærling i helsearbeiderfaget. Hun tar et fireårig utdanningsløp med en kombinasjon av teoriundervisning og praksis. Etter fullført og bestått utdanning får hun både fagbrev og generell studiekompetanse.
- Drømmen min er å studere videre for å bli sykepleier, forteller 18-åringen.

Comeback som sykepleier?

Det er morgen og Johanna Elise er i gang med morgenstellet for beboerne på demensavdelingen på Bråset.
- Selv om målet er å bli sykepleier, er jeg veldig glad for at jeg har valgt å ta denne yrkesfagutdannelsen først. Her får jeg praktisert det vi lærer i teoriundervisningen. Og det kan godt hende jeg søker meg tilbake til Bråset som sykepleier. Jeg stortrives her! smiler hun.

Felles løft med ny kommune

Hurum kommune har totalt 18 lærekontrakter i 2018. Disse er fordelt med 14 lærlinger innen helsearbeiderfaget og fire innen barne- og ungdomsarbeiderfaget.Kommunen har et politisk vedtak om å ha én lærling per 1000 innbyggere - et mål som er nådd med solid margin i 2018. Likevel har ikke kommunen fylt alle læreplassene.

-I år har vi for eksempel to nye lærlinger i helsearbeiderfaget i ordinært løp (to år i skole og to år i lære). Målet er minimum fem, forteller Grete Skustad Floberg, virksomhetsleder for helse og omsorg i Hurum. Lærlingene trekkes mellom tilbud fra de ulike kommunene. Derfor blir det fint å bli en ny og større kommune, der rekruttering blir et felles løft og ikke en konkurranse, sier hun.

Virksomhetslederen forteller hva hun ser etter når hun inngår lærekontrakter:
- Motivasjon. Vi er ute etter hva lærlingene tenker at de kan tilføre helsetjenesten, hvordan de kan være med å utvikle den og hvordan de kan gjøre en forskjell for brukerne og skape gode dager.

De fleste lærlingene i Hurum blir i kommunen etter endt læretid.
- Det er vi glade for. Vi prioriterer å ansette dem. Lærlingene har da vært i ulike deler av tjenesten i to år, blitt godt kjent og har som regel gjort seg opp en mening om hvilket område de ønsker å videreutvikle seg i, sier Grete Skustad Floberg.

Yrkesfagløftet

Røyken og Asker har også politiske vedtak om én lærling per 1000 innbyggere. Med 22 lærekontrakter i Røyken og 58 i Asker i 2018, ligger de to kommunene tett opptil dette måltallet.

Lene Jamvold, opplæringskonsulent ved lærlingkontoret i Asker kommune, forteller at det tidligere har vært en utfordring å rekruttere nok lærlinger til alle læreplassene de har tilgjengelig i kommunen.
- Men de siste to-tre årene har vi merket økt pågang av søkere til læreplasser innen både helse og oppvekst.

Hun tror det har sammenheng med den nasjonale satsingen på Yrkesfagløftet og godt samarbeid mellom kommunen, skolene og fylkeskommunen.
- Vi er ute på de videregående skolene og snakker med elevene på vg2. Vi har også en rekrutteringspatrulje som reiser rundt til ungdomsskolene for å framsnakke yrkesfag, sier Lene Jamvold.

Hun nevner også at de er aktive på arenaer som Utdanningstorget, voksenopplæringen og Nav. Nav er blant annet samarbeidspartner for satsingen «Menn i helse».
- De siste fem årene har Asker kommune også arrangert praksiskandidat-kurs for egne assistenter innen helse og oppvekst, hvor målet er å få fagbrev, forteller Jamvold.

I Asker ser de at mange av lærlingene går videre på påbygg for å få generell studiekompetanse og deretter tar høyskoleutdanning.
- Så kommer en del tilbake til oss som sykepleiere, vernepleiere, barnevernspedagoger og sosionomer, forklarer Lene Jamvold.

Behov for fagarbeidere

HR-rådgiver Annbjørg Langård i Røyken sier det er stort behov for helsefagsarbeidere til stillinger på sykehjem, hjemmetjenesten og enhet for funksjonshemmede.
- Og skolefritidsordningene og barnehagene ønsker ansatte med fagbrev i barne- og ungdomsarbeiderfaget, sier Langård, og legger til:
- For kommunen er det viktig å øke tilgangen til kvalifisert arbeidskraft i fremtiden. Derfor jobber vi aktivt for å rekruttere lærlinger og tilby nok læreplasser.

Fakta om lærlinger

  • Hurum: 18 lærekontrakter i 2018 innen helsearbeiderfaget og barne- og ungdomsarbeiderfaget.
  • Røyken: 22 lærekontrakter i 2018 innen helsearbeiderfaget, barne- og ungdomsarbeiderfaget og kontor- og administrasjon.
  • Asker: 58 lærekontrakter i 2018 innen helsearbeiderfaget, barne- og ungdomsarbeiderfaget, IKT-servicefaget og mediegrafiker.