Vil ha utslippsfri hurtigbåt så raskt som mulig


Røyken, Hurum og Asker jobber sammen for snarest mulig å få utslippsfrie hurtigbåter i trafikk. Kommunene har til sammen satt av hele 77 millioner kroner for å utrede mulighetene og konkretisere et forsøksprosjekt.

En delegasjon bestående av ordførere, rådmenn, administrasjon, næringsråd og næringsliv var svært fornøyd med demonstrasjonen av den hurtiggående el-fergen i Sandefjord.
En delegasjon bestående av ordførere, rådmenn, administrasjon, næringsråd og næringsliv var svært fornøyd med demonstrasjonen av den hurtiggående el-fergen i Sandefjord. Foto: Martin Hafsahl

Nå ansettes også en prosjektleder som skal koordinere ressursmiljøer og tiltak, og tilrettelegge for at fylkeskommunene og region Viken raskt kan ta ansvaret for å få satt båter på vannet og i rute.

- Med den trafikksituasjonen vi har er veikapasiteten sprengt for lenge siden, så kollektive reisemåter ligger høyt på vår prioriteringsliste, sier Hurum-ordfører Monica Vee Bratlie.

- Utslippsfri hurtigbåt vil være positivt for både klima, miljø og innbyggere som pendler. Ved å benytte fjorden som transportåre får vi også flyttet noe av rushtrafikken bort fra veiene, sier Asker-ordfører og leder av fellesnemnda for nye Asker, Lene Conradi. De to har allerede prøvekjørt en el-ferge hos BB Green i Sandefjord.

15 minutters hurtiglading

De batteridrevne båtene kan leveres med passasjerkapasitet på 80 eller 120 personer. Båtene har luftassistert skrog som minimerer motstand i vannet, går i 28 knops hastighet og trenger kun 10-15 minutters hurtiglading. Rekkevidden er per i dag på 25 km (14 nautiske mil), men den utvides stadig i takt med teknologi- og batteriutvikling. Nye Asker vil se på muligheter for anløp og ladestasjoner til aktuelle havneanlegg på kort og lengre sikt, som Slemmestad, Vollen og Sætre.

Ansvaret ligger hos fylket

Kollektivtrafikken er egentlig et fylkesansvar, og krever samarbeid mellom Oslo, Akershus og Buskerud.

- Vi er utålmodige både når det gjelder klima, miljø og samferdsel. For å få fortgang setter vi egne krefter i sving og starter opp prosjekteringen selv. Med et solid egenfinansiert fond på 77 millioner, og et grundig utredet forprosjekt, håper vi å kunne få frem en gjennomarbeidet løsning som fylkeskommunene vil kunne iverksette. Målet i første omgang er en utslippsfri hurtigbåt i testrute allerede i 2020/21, sier Håvard Vestgren, som sitter i fellesnemnda fra Røyken.

Elektrifiseringen av båttilbudet i Oslofjorden er allerede i gang, og fergene til Nesodden skal gå på strøm før 2020. Dermed bygges det også infrastruktur med ladestasjoner for øybåtene i indre Oslofjord.