Å stemme er å bestemme


9. september i år er det kommunestyre- og fylkestingsvalg og oppfordringen er klar – det er du som skal bestemme hvordan vi skal ha det de neste fire årene.

Valgstyret i Asker 2019
Medlemmer i valgstyret er f.v. Else Marie Rødby (Hurum, Sp), Monica Vee Bratlie (Hurum, H), Børre Pettersen (Røyken, Ap), Ole Jakob Johansen (Asker, Frp), Leif Frode Onarheim (Asker, H), Lasse Narjord Thue (Røyken, V), Lene Conradi (Asker, H) – leder, Håvard Vestgren (Røyken, H), Heidi Sorknes (Hurum, H), Kristin Bjelke (Asker, MDG), Marianne Riis Rasmussen (Asker, Ap), Ivar Granum (Hurum, Ap) – nestleder. Ikke med på bildet: Knut Martin Winther (Røyken, Krf). Foto: Svein-Ivar Fors.

Ved lokalvalget i 2015 valgte nesten 62,5 prosent av velgerne i nye Asker å bruke stemmeretten sin, noe som er litt over landssnittet på 60,2 prosent. Gjennom å tilrettelegge for god tilgjengelighet, informere godt i mange kanaler om hvem, hvor og når du kan stemme, så er ambisjonen og håpet for 2019 at mange flere velger å benytte stemmeretten sin. Det er nesten 73 000 med stemmerett i nye Asker ved valget til høsten - helt likt fordelt mellom kvinner og menn.

2 «nye» og ukjente valg

Til høsten er det 2 «nye» og ukjente valg. Det skal velges et nytt kommunestyre i Asker – med 55 nye representanter – ikke 105 som det tilsammen tidligere var i Hurum, Røyken og Asker. Det er også nytt fylkestingsvalg til nye Viken fylkeskommune (tidligere Akershus, Buskerud og Østfold). Kirken vil også avvikle sitt valg – og vil være lokalisert i nærheten av våre valglokaler.

Nye Asker er delt opp i 17 valgkretser – hvor det er stor variasjon i areal og antall velgere. Minst er krets 15 Holmsbu – med 655 velgere og med en forventing om at i underkant av 300 møter opp på valgdagen. I andre enden er det over 6 800 velgere i krets 04 Risenga med et forventet oppmøte på over 3 200 velgere på valgdagen. Uavhengig av størrelsen på kretsen er målet at alle velgerne skal få den samme valgopplevelsen - og det skal være godt tilrettelagt for alle.

Nye valgkretser

I Røyken har 3 av valgkretsene fått nye navn. I tillegg er valglokalet flyttet fra Torvbråten skole til Sydskogen skole. I Hurum er de tidligere kretsene Filtvet og Tofte slått sammen – og utgjør nå Tofte med valglokale på Tofte ungdomsskole. I Asker er det ikke gjort noen endringer i kretsoppsettet.
Det vil avholdes valg bare på mandag 9. september - ikke på søndag 8. september - noe som vil bli en endring for velgerne i Røyken. Akkurat nå jobbes det iherdig med å vurdere og dimensjonere forhåndsstemmetilbudet for nye Asker. Vi har en klar ambisjon om å fortsette trenden fra tidligere valg - nemlig å øke oppslutningen i forbindelse med forhåndsstemmegivningen.

Velgerne registrere elektronisk

Vi fortsetter med å registrere velgerne elektronisk i forbindelse med avkryssing i manntallet (XiM). Dette er tidsbesparende og effektivt – og ikke minst sikkert i forhold til å krysse av riktig velger. Det forventes noe lenger tidsbruk i valglokalet til høsten enn hva man erfarte i 2017. Dette har sammenheng med at det er 2 valg og 2 stemmesedler. Videre gjøres det erfaringsmessig flere endringer på stemmeseddelen ved lokalvalg . Stem derfor gjerne så tidlig som mulig - enten på forhånd eller så tidlig som mulig på selve valgdagen.

Eget valgmagasin kommer i august

I begynnelsen av august vil det bli distribuert et eget valgmagasin til alle husstander med all informasjon om valget. For øvrig vil alle kunngjøringer finne sted i Asker2020 og på kommunens valgsider. Alle service- og innbyggertorgene vil også være behjelpelige med informasjon.

Praktisk informasjon

På valgdagen kan du stemme i den kommunen du er oppført i folkeregisteret som bosatt per 30. juni 2019. På grunn av kommunesammenslåingen gjennomføres valget som om sammenslåingen allerede hadde funnet sted, og medfører at alle som bor i Røyken, Hurum og Asker er å regne som folkeregistret/ manntallsført i Asker.

Den ordinære forhåndsstemmegivningen starter mandag 12. august og avsluttes fredag 6. september. I tillegg vil det bli tilrettelagt for stemmegivning på ulike institusjoner og hjemme hos de velgerne som er forhindret fra å oppsøke valglokalet på egen hånd. Dersom du er i utlandet kan du forhåndsstemme hos mange av de norske utenriksstasjonene. Fristen for å forhåndsstemme utenriks er 30. august.

Valgsekretariat
Tora Sandnes (Hurum), Rolf Brakstad (Asker), Linda-Merethe Harbo-Haase (Røyken) og Jeanette Widnes (Asker) i valgsekretariatet sørger for at alt er korrekt tilrettelagt slik at valget blir gjennomført på best mulig måte 9. september. Foto: Svein-Ivar Fors.