Frivilligheten blomstrer i nye Asker


De tre ordførerne i Hurum, Røyken og Asker var nylig på besøk hos frivilligsentralene rundt om i nye Asker – sammen med enkelte av fellesnemndas medlemmer.

På sin «frivillighetssafari» fikk deltakerne orientering om frivilligsentralenes aktiviteter. De fikk et innblikk i det store frivillige arbeidet som utføres rundt om i Hurum, Røyken og Asker, drevet av hundrevis av engasjerte medarbeidere på deres fritid.

De syv stedene som vises her, fikk besøk under frivillighetssafarien. Røyken frivilligsentral kommer vi tilbake til senere.

Asker Frivilligsentral

Hasselbakken

Frivilligsentralen holder til i Frivillighetens Hus midt i Asker sentrum.

– Vi er et kontaktpunkt for enkeltfrivillige, lokale foreninger og organisasjoner, kommunale tjenestesteder og andre aktører, med aktiviteter og tilbud som skapes og drives av frivillige, kunne fungerende daglig leder Eva Helen Sandbakk og frivillighetskoordinator i Asker, Heidi Thommessen, fortelle.

– Som frivillig velger du selv hva du ønsker å gjøre, og hvor mye tid du vil bruke. Oppgavene er varierte og mangfoldige.

NaKuHel Asker

NaKuHel

NaKuHel er en møteplass innen natur, kultur og helse.

- Vår kafé og alle aktiviteter drives av frivillige sammen med personer i arbeidstrening, studenter i praksis og ansatte, sa daglig leder Kristin Bredal Berge. NaKuHel har rundt 40 ulike grupper som har som mål å styrke livskvalitet og helse.

- Ved å fokusere på friskressursene i det enkelte menneske, uansett helsetilstand, øker motstandskraften mot sykdom, fortalte Annette Sett Gjessing.

Borgen Nærmiljøsentral

Borgen nærmiljøsentral

Nærmiljøsentralen samarbeider med Borgen innbyggertorg.

- Vi er en møteplass for alle på Borgen, på tvers av generasjoner og kulturer, skapt sammen med innbyggerne på Borgen, sa daglig leder Hilde Skogedal.

Kafeen på innbyggertorget drives i samarbeid med nærmiljøsentralen, og gruppen «Mat og prat» hadde gode smakebiter å by på for safarideltakerne Marianne Riis Rasmussen, Monica Vee Bratlie og Heidi Sorknes.

Heggedal nærmiljøsentral

Heggedal nærmiljøsentral

Heggedal nærmiljøsentral er samlokalisert med innbyggertorget i Heggedal.

Her er det også seniorsenter, bibliotek, kafe, helsestasjon og sosiale områder.

- Vårt mål er å samordne den frivillige innsatsen, utvikle samarbeidet med offentlige organer, styrke lokalmiljøet og øke trivselen. Vi bistår lokale lag og organisasjoner, nærmiljøprosjekter, lokalavis og lokaldemokrati, fortalte daglig leder Per Sletaune.

Hurum frivilligsentral

Hurum frivilligsentral

Hurum frivilligsentral ligger i Sætre, og stimulerer til frivillighet i Hurum.

- Vår oppgave er å koordinere og videreutvikle frivillig innsats gjennom samarbeid med enkeltpersoner, lag og foreninger. Det er de frivilliges eget engasjement som styrer sentralens arbeid, sa daglig leder Kjersti Smestad (til høyre på bildet), her sammen med fungerende kultursjef Bente Bjerke Aasgaard og frivilligrepresentant Odd Lund.

Vollen nærmiljøsentral

Hasselbakken.jpg

Vollen nærmiljøsentral ligger i Selvikvillaen, et staslig hus bygget i 1881.

– Vi er en møteplass for organisasjoner, enkeltpersoner og frivillige som ønsker å knytte seg til sentralen. Vi ønsker å være en motor i arbeidet for Vollens gode nærmiljø og et supplement til det gode arbeidet som allerede utføres av Vollens mange flinke aktører. Vi arbeider aktivt med å styrke kulturelle, kreative og sosiale aktiviteter i nærmiljøet vårt, sa daglig leder Elisabeth Takle Bye.

Klokkarstua nærmiljøsentral

Daglig leder Marianne Bakkerud presenterte Klokkarstua nærmiljøsentral for Røykens ordfører Eva Norén Eriksen, fellesnemndas Heidi Sorknes, Hurums ordfører Monica Vee Bratlie og Askers ordfører Lene Conradi.
Daglig leder Marianne Bakkerud presenterte Klokkarstua nærmiljøsentral for Røykens ordfører Eva Norén Eriksen, fellesnemndas Heidi Sorknes, Hurums ordfører Monica Vee Bratlie og Askers ordfører Lene Conradi. Foto: Martin Hafsahl.

Klokkarstua nærmiljøsentral blir stor-Askers åttende nærmiljøsentral, og Hurums andre.
- Vi holder til i Kulturhuset Hovtun, Hurum gamle rådhus, sa daglig leder Marianne Bakkerud.

Her er det åpen kafé seks dager i uka mellom klokken 11 og 17. Det er program nesten hver kveld med konserter, foredrag, studiegrupper, yoga, Qi gong, sjakklubb, bridgeklubb og filmklubb. Det er seniorkafé hver tirsdag med foredrag og innbudte gjester, og ungdomsklubb hver torsdag.

Det arrangeres seminarer, forestillinger, kunstutstillinger og kurs. Hver onsdag samles mellom 25 og 40 mennesker til felles onsdagsmiddag, åpen for alle. Nå planlegges det et tilbud med utlån av sportsutstyr i samarbeid med Hurum kommune.

8-10 småbedrifter holder til i en næringsklynge i huset.