Mange forslag til veinavn


Kleiva, Blåklokkelia, Skipperstien, Maudåsen eller Bringebærlia? Veien Nilsmarka i Vollen skal ha nytt navn, og engasjementet med hensyn til hva den og 64 andre veier i nye Asker skal hete, har vært stort.

Bilde av veiskilt Nilsemarka
MÅ SKIFTE NAVN: Nilsemarka i Vollen er en av 65 veier som skal skifte navn når nye Asker ser dagens lys. Hva det nye veinavnet skal bli, har mange engasjert seg i. Foto: Morten Jensen.

Når veien du bor i må skifte navn, rører det ved følelser og skaper engasjement. 65 veinavn var enten identiske eller likelydende i Hurum, Røyken og Asker, og når de tre kommunene nå skal bli til én, må noen veier nødvendigvis skifte navn. I våres inviterte fellesnemnda for nye Asker beboere, historielag og andre til å komme med forslag til navn på disse veiene.

Ønsker flere kvinnenavn 

Det kom over 300 forslag og av de 65 veiene som må endre navn, er det kun fire det ikke er kommet forslag på. Alle innkomne forslag er blitt nøye vurdert av en arbeidsgruppe. Nå skal fellesnemnda gjøre et rådgivende vedtak som så skal vedtas endelig i de tre kommunene.
Veinavn kan knyttes til så mangt, for eksempel topografi, historie, kultur eller kjente personer. Gamleveien i Hurum er for eksempel foreslått omdøpt til Lev Trotskijs vei. Den revolusjonære russiske politikeren var internert på gården Sundby ved Storsand på 1930-tallet – derav navneforslaget. Mor Toftes vei er Barlindveien i Hurum foreslått omdøpt til. Kvinnenavn inngår ikke i så mange veinavn i kommunene til nå. Det er ønskelig med flere.

Identitet og tilhørighet

Aller flest forslag, 37 i tallet, er det kommet på nytt navn til Fjordveien i Røyken. De fleste går på å beholde «Fjord» og endre den siste stavelsen, som til Fjordkroken eller Fjordalleen. Det samme gjelder for flere andre veier; de som bor der vil beholde en del av det gamle navnet. Det handler om identitet og tilhørighet for dem som bor der.

Når 2020 nærmer seg og politikerne har sagt sitt, vil nye veiskilt dukke opp. Da vet vi blant annet hva Nilsemarka i Vollen skal hete.