- Vi vil vise vei


«Nye Asker kan være en motor for hvordan bærekraftsmålene setter standarden for hvordan vi lever og organiserer all virksomhet i kommunen.»

Bilde av politikere fra Hurum, Røyken og Asker
103 LOKALPOLITIKERE fra Hurum, Røyken og Asker samlet. Foto: Eldøy.

Ordene over kom fra Sven Mollekleiv, direktør i DNV GL, da alle de folkevalgte fra Røyken, Hurum og Asker var samlet til felles kommunestyremøte 14. september.

For fjerde gang samlet vi alle tre kommunestyrene – denne gangen var tema ny felles kommuneplan med FNs bærekraftsmål som rammeverk.

Felles treff er nyttig og viktig. Vi deler kunnskap og blir bedre kjent, og skal sikre at vi tar med oss de beste erfaringene fra de tre kommunene over i den nye – men også våger å tenke nytt. Folkevalgte har bidratt inn i ulike arbeidsgrupper og kommet med kloke anbefalinger om alt fra politisk struktur, nærdemokratiske ordninger, symboler, identitetsskapende arrangementer, valggjennomføring med mer.

Det er tross alt vi 103 som har ansvaret for dette store, politiske prosjektet. Ikke bare skal vi sikre at kommunesammenslåing blir vellykket – men at den også er til det beste for alle innbyggerne. Dette store ansvaret og oppgaven gjør oss ydmyke – og det er en glede å se hvordan selv de som var imot sammenslåingen, tar del i arbeidet med entusiasme, og nå jobber sammen til beste for våre innbyggere og vår felles fremtid.

Gode ledere viser vei. Men er ikke godt lederskap også å inkludere? Og for å lykkes trenger vi å ha med oss alle de 93 000 menneskene som bor i nye Asker. Dette siste året skal vi i enda større grad involvere dere som bor i nye Asker, blant annet når vi skal utvikle innbyggertorgene og nærdemokratiske ordninger, men også i arbeidet med kommuneplanen.
Bærekraftsmålene gir oss en ny dimensjon i dette arbeidet, de hjelper oss å løfte blikket og ta vårt lokale ansvar for global bærekraft.

Og vet dere hvem vi er spesielt opptatt av å slippe til i dette arbeidet? Ungdommen. Visst er de fremtidens ledere – men, som Sven Mollekleiv påpekte, er de også dagens ressurser. På FN-dagen har vi derfor invitert unge fra hele nye Asker til konferanse – for å høre hvordan de mener nye Asker skal jobbe med bærekraftsmålene, og med ungdomsinvolvering. Samme kveld inviterer vi alle innbyggere til å bli med på lysvandring til Vardåsen – for bærekraftsmålene.
Jeg håper dere alle bruker mulighetene som byr seg til å være med å forme fremtidens Asker! Og jeg håper mange vil være med oss og markere FN-dagen med en magisk opplevelse i bærekraftsmålenes ånd!

Lene W. Conradi
leder av fellesnemnda