Ungdom på trapp

Askerkonferansen 2018 arrangeres i Asker rådhus på FN-dagen 24. oktober. Her deltar ungdom fra Hurum, Røyken og Asker sammen med ungdomsrepresentanter fra FN-organisasjonen UN Habitat.

Konferansen er en medvirkningsarena for ungdom med lokale deltakere i videregåendealder fra Hurum, Røyken og Asker. I konferansen deltar faglige ressurspersoner fra kommunen, samarbeidspartnere fra organisasjoner og næringsliv og UN Habitat – FNs bosettingsprogram.

Vi ønsker de unges innspill til hvordan nye Asker kommune skal bruke FNs bærekraftsmål i vårt lokalsamfunn – her kan de være med å forme den nye kommunen.

Konferansen handler om nye Asker og hvordan vi lokalt kan bidra til å løse de globale utfordringene. Muligheter og løsninger vi ser i nye Asker kan ha overføringsverdi til andre land og regioner. Derfor samarbeider vi med FN-organisasjonen UN Habitat.

Konferansen er i Asker rådhus på dagtid 24. oktober 2018.

 • Ungdomsmedvirkning: Askerkonferansen
  Askerkonferansen 2018 ble arrangert i Asker rådhus på FN-dagen 24. oktober. Her deltok ungdom fra videregående skoler i Hurum, Røyken og Asker. Les Sluttrapport: Askerkonferansen 2018 (PDF)
 • Ungdomskonferanse på FN-dagen
  I løpet av 15 år skal ekstrem fattigdom utryddes, sosiale ulikheter utjevnes og klimaendringene bremses. Dette er FNs bærekraftsmål. Hvem er vel bedre egnet til å si noe om disse enn ungdommen?

Program for dagen

 • 08.30-08.40 Velkommen ved leder av fellesnemnda Lene Conradi
 • 08.40-08.50 Åpning ved Kommunal og moderniseringsminister Monica Mæland
 • 08.50-09.00 Stine Lise Hattestad Bratsberg, Pure Consulting, forteller kort om bærekraftsmålene og arbeidet som skal gjøres
 • 09.00-11.30 Workshops del 1
 • 11.30-12.00 Presentasjon av oppgavene og møte med statsminister Erna Solberg
 • 12.00-13.00 Lunsj
 • 13.00-15.30 Workshop del 2
 • 15.30-16.45 Presentasjon av resultatene
 • 16.45-17.00 Tale ved ungdomsrepresentant fra UN Habitat og oppsummering av dagen ved leder av fellesnemnda Lene Conradi

Om workshopen med bærekraftsmålene

Nye Asker kommunes arbeid med FNs bærekraftsmål som rammeverk er et nytenkende prosjekt som får stor oppmerksomhet både nasjonalt og internasjonalt.

Som en del av kommunens innbyggerinvolvering arrangerer vi Askerkonferansen, der elever i videregåendealder fra Hurum, Røyken og Asker går sammen i workshops og utarbeider innspill til utviklingen av den nye kommunen. Hver workshop tar for seg ett av de seks utvalgte bærekraftsmålene, og konkluderer med innspill til hvordan vi kan lykkes med å bruke målene i nye Asker. Resultatene av dagens arbeid tas med inn i arbeidet med ny kommuneplan for nye Asker kommune. 

Vi gjennomfører konferansen i samarbeid med UN Habitat og legger opp til at ungdom fra andre deler av verden skal delta sammen med lokale ungdommer.

Dette er en viktig workshop og konferanse med betydning for fremtidig ungdomsmedvirkning.