Ungdom på trapp

Askerkonferansen 2018 arrangeres i Asker rådhus på FN-dagen 24. oktober. Her ønsker vi deltakelse fra deg som bor i Hurum, Røyken eller Asker og går på videregående skole.

Bli med på å utvikle nye Asker

Kjære ungdom i nye Asker. Vi vil ha deg med på Askerkonferansen for å utvikle den nye kommunen. Her får du muligheten til å gi dine innspill til hvordan nye Asker kommune skal bruke FNs bærekraftsmål i vårt lokalsamfunn – her kan du være med å forme den nye kommunen. 

Konferansen handler om nye Asker og hvordan vi lokalt kan bidra til å løse de globale utfordringene. Muligheter og løsninger vi ser i nye Asker kan ha overføringsverdi til andre land og regioner. Derfor samarbeider vi med FN-organisasjonen UN Habitat.

Konferansen er i Asker rådhus på dagtid 24. oktober 2018. Deltakelse i konferansen gir rett til fravær fra skolen. Søknadsfrist er 30. september 2018.

Om workshopen med bærekraftsmålene

Nye Asker kommunes arbeid med FNs bærekraftsmål som rammeverk er et nytenkende prosjekt som får stor oppmerksomhet både nasjonalt og internasjonalt. 

Som en del av kommunens innbyggerinvolvering arrangerer vi Askerkonferansen, der elever i videregåendealder fra Hurum, Røyken og Asker går sammen i workshops og utarbeider innspill til utviklingen av den nye kommunen. Hver workshop tar for seg ett av de seks utvalgte bærekraftsmålene, og konkluderer med innspill til hvordan vi kan lykkes med å bruke målene i nye Asker.

Vi gjennomfører konferansen i samarbeid med UN Habitat og legger opp til at ungdom fra andre deler av verden skal delta sammen med lokale ungdommer.

Dette er en viktig workshop og konferanse med betydning for fremtidig ungdomsmedvirkning.

  • Søknad om å delta på Askerkonferansen

    Velg to mål du vil jobbe med