På FN-dagen 24. oktober, skal unge fra videregående skoler i Hurum, Røyken og Asker samles på Askerkonferansen - blant annet for å diskutere hvordan FNs bærekraftsmål kan brukes for å forme nye Asker kommune. Her er noen videoer som forteller om aktuelle bærekraftsmål, og en oppfordring om å søke deltakelse på Askerkonferansen 2018.

Bærekraftsmål nummer 3

Bærekraftsmål nummer 4

Bærekraftsmål nummer 9

Bærekraftsmål nummer 13

Søk om deltakelse på Askerkonferansen