Les om innbyggerinvolvering, faktagrunnlag og arbeidet frem mot vedtakene om kommunesammenslåingen.