Fellesnemndas oppgaver

Fellesnemndas oppgave er å forberede, samordne og gjennomføre arbeidet med å etablere og bygge «nye» Asker kommune.

Dette inkluderer forberedende arbeid med økonomiplan, arealplanlegging og budsjett for det første driftsåret etter kommunesammenslåing.

Nemnda har også ansvar for å utarbeide visjon, verdier og symboler i tillegg til politisk organisering av den nye kommunen.

Til grunn for fellesnemndas arbeid ligger Intensjonsavtalen mellom Hurum, Røyken og Asker som ble underskrevet av de tre kommunene i juni 2016.

Først når Stortinget høsten 2017 har behandlet søknaden om sammenslåing, kan den nye kommunen opprettes som eget rettssubjekt og fellesnemnda kan bli formelt dannet. Fram til da er sammenslåingsarbeidet i en interimfase som ledes av en interimnemnd.

Møter

Møter og sakspapirer

Medlemmer

Fellesnemndas medlemmer er

  • Fra Røyken: Håvard Vestgren (H), Rebekka Borsch (V), Børre Pettersen (Ap)
  • Fra Asker: Lene Conradi (H) - leder, Leif Frode Onarheim (H), Marianne Riis Rasmussen (Ap)
  • Fra Hurum: Monica Vee Bratlie (H), Ivar Granum (Ap) - nestleder, Heidi Sorknes (H)

Varamedlemmer

  • Fra Røyken: Roar Skryseth (H), Lasse Narjord Thue (V), May Sæther Løken (Ap)
  • Fra Asker: Ole Jakob Johansen (Frp), Jostein Furelid Tellnes (V), Kristin Bjelke (MDG)
  • Fra Hurum: Trond Røed (Frp), Kent Lippert Olsen (Krf), Gerd Eva Volden (Ap)