Fellesnemndas medlemmer er

  • Fra Røyken: Håvard Vestgren (H), Rebekka Borsch (V), Børre Pettersen (Ap)
  • Fra Asker: Lene Conradi (H) - leder, Leif Frode Onarheim (H), Marianne Riis Rasmussen (Ap)
  • Fra Hurum: Monica Vee Bratlie (H), Ivar Granum (Ap) - nestleder, Heidi Sorknes (H)

Varamedlemmer

  • Fra Røyken: Roar Skryseth (H), Lasse Narjord Thue (V), May Sæther Løken (Ap)
  • Fra Asker: Ole Jakob Johansen (Frp), Jostein Furelid Tellnes (V), Kristin Bjelke (MDG)
  • Fra Hurum: Trond Røed (Frp), Kent Lippert Olsen (Krf), Gerd Eva Volden (Ap)

 

Bilde av Fellesnemnda for nye Asker kommune.
Fellesnemdas medlemmer første rad (fra venstre): Leif Frode Onarheim (H), Asker; Lene Conradi (H) - leder, Asker; Børre Pettersen (Ap), Røyken og Heidi Sorknes (H), Hurum. Bakerste rad (fra venstre): Håvard Vestgren (H), Røyken; Ivar Granum (Ap) - nestleder, Hurum; Marianne Riis Rasmussen (Ap), Asker; Monica Vee Bratlie (H), Hurum og Rebekka Borsch (V), Røyken.
Foto: Dinamo