Fellesnemndas oppgave er å forberede, samordne og gjennomføre arbeidet med å etablere og bygge «nye» Asker kommune.

Dette inkluderer forberedende arbeid med økonomiplan, arealplanlegging og budsjett for det første driftsåret etter kommunesammenslåing.

Nemnda har også ansvar for å utarbeide visjon, verdier og symboler i tillegg til politisk organisering av den nye kommunen.

Til grunn for fellesnemndas arbeid ligger Intensjonsavtalen mellom Hurum, Røyken og Asker som ble underskrevet av de tre kommunene i juni 2016.

Først når Stortinget høsten 2017 har behandlet søknaden om sammenslåing, kan den nye kommunen opprettes som eget rettssubjekt og fellesnemnda kan bli formelt dannet. Fram til da er sammenslåingsarbeidet i en interimfase som ledes av en interimnemnd.