Nytt fra de administrative delprosjektene. Til alle ansatte i Hurum, Røyken og Asker. Informasjon fra prosjektkontoret – nye Asker 24.10.2017

Fra grunnlagsdokument til organisasjonsplan

Som dere er kjent med fra tidligere nyhetsbrev, er vi fortsatt inne i den forberedende fasen av kommunesammenslåingen. I september nådde vi en av milepælene, da de administrative delprosjektene leverte utkast til «Grunnlagsdokument for administrativ organisering», som dere kan lese her: https://www.asker.kommune.no/nye-asker-kommune/aktuelt-nye-asker-kommune/grunnlagsdokument-for-administrativ-organisering/

Organisering

Vi er fortsatt godt i rute til å holde tidsplanen, og har nå beveget oss over i arbeidet med forslag til organisasjonsplan. Prosjektene arbeider gjennom sine styrer, prosjektgrupper og arbeidsgrupper med workshops og fagdager for å involvere ledere, ansattrepresentanter, nøkkelpersonell og fagansatte i å utarbeide helhetlige utkast til plan for organiseringen av tjenesteområdene i nye Asker. Det er en hektisk periode med mye møtevirksomhet fram mot jul, og de ulike delprosjektene har lagt til rette for prosesser der ansatte kan bidra med innspill, både gjennom medvirkning, via ledere og via ansattrepresentanter. Ta gjerne kontakt med de administrative prosjektene, enten ved styreledere, prosjektledere eller ansattrepresentanter hvis du har spørsmål eller innspill.

Se også: Spør en ansattrepresentant: https://www.asker.kommune.no/nye-asker-kommune/for-ansatte/kontakt-en-ansattrepresentant/

Dette er de administrative delprosjektene:

Prosjekt Administrasjon og ledelse

Kontakt: Styreleder Jostein Bø (HR-sjef Asker). Prosjektleder: Lene Orsten Haugland.

Prosjekt Oppvekst, undervisning, kunnskap

Kontakt: Styreleder: Helga Tharaldsen (kommunalsjef for Oppvekst og utdanning, Røyken). Prosjektleder: Gyrid Mangersnes.

Prosjekt Helse, sosial, omsorg

Kontakt: Styreleder Aud Hansen (direktør for Helse og omsorg, Asker). Prosjektleder: Marit Røyneberg.

Prosjekt Kultur, idrett, frivillighet

Kontakt: Styreleder: Jan Erik Lindøe (kommunalsjef for Næring og kultur, Røyken kommune) Prosjektleder: Lisbeth Stokke Fjeldly.  

Prosjekt Klima, miljø og tekniske tjenester

Kontakt: Styreleder Ragnar Sand Fuglum (Direktør for kultur og teknikk, Asker). Prosjektleder: Ingeborg Fønstelien.

Prosjekt NAV nye Asker

Kontakt: Styreleder Per Morstad (rådmann Røyken kommune). Prosjektleder: Wenche Steen

Prosjekt Eiendom

Kontakt: Styreleder: Ragnar Slaastad Studsrød (Direktør for eiendom, Asker) Prosjektleder: Klaus Øiseth

Prosjekt Økonomi

De tre økonomisjefene i Hurum, Røyken og Asker utgjør sammen med tillitsvalgt, en felles prosjektledelse. Kontakt: Styreleder Inger-Lise Gjesdal, (Kommunalsjef for økonomi, Hurum).

Prosjekt Digitale Asker 2020

Kontakt: Styreleder: Ole Kristian Tangen (utviklingssjef, Asker). Prosjektleder: Ragnar Husum.

Prosjekt Kommunikasjon

Kontakt: Styreleder Jon Bakkerud (kommunikasjonssjef Asker). Prosjektleder: Martin Hafsahl

Les tidligere nyhetsbrev her:

https://www.asker.kommune.no/nye-asker-kommune/for-ansatte/nyhetsbrev/

Vi minner om at hovedkanalen vår for samlet informasjon om alt som skjer i forbindelse med prosjektet, er nye Askers nettsider (nyheter ligger nedover på siden): www.nyeasker.no

Tidslinje

Tidslinje
Tidslinje for byggingen av nye Asker