I dette nyhetsbrevet får du informasjon om status i kommunereformarbeidet, og innblikk i hvor vi er og hva som nå skjer videre når det gjelder organisering, innplassering og etter hvert også lokalisering.