Til alle ansatte i Hurum, Røyken og Asker. Vedlagt følger en oppdatering om organisasjonsplan, innplassering og lokalisering:

Organisasjonsplan

Prosjektrådmannen har nå besluttet endelig organisasjonsplan for tjenesteområdene.

Det tas forbehold om endringer som følge av beslutning om lokalisering. Det vil gjøres en klarspråk-gjennomgang av organisasjonskartet i januar, så enkelte avdelingsnavn vil kunne endres.

Innplassering av avdelingsledere

Vi har fullført innbemanning av virksomhetsledere / seksjonsledere, og begynner nå innplassering av avdelingsledere. Forrige uke ble det gjennomført obligatorisk opplæring for alle virksomhetsledere og seksjonsledere i nye Asker kommune, for å forberede kartleggingssamtalene og skape likhet i prosessene. Det er vedtatt en omstillingsavtale med en veileder som skal ivareta ansattes rettigheter, plikter og sikre en god prosess i tråd med lov og avtaleverk.

Innbemanningen i lederstillingene er en innplasseringsprosess. Dette betyr at ansatte i utvalgskretsen for de ulike ledernivåene blir vurdert opp mot en stillingsprofil som er besluttet av rådmannen etter drøftinger med hovedtillitsvalgte. De som inngår i utvalgskretsen har fått egen og individuell informasjon om prosessen.

Beslutning om innplassering vil bli tatt i slutten av februar/begynnelsen av mars. Rådmannen vil legge frem sin foreløpige innstilling i drøftingsmøte med tillitsvalgte.

Dersom man ikke finner kvalifiserte kandidater til alle avdelingslederstillingene blant dem som er i utvalgskretsen, vil det bli gjennomført en ordinær rekrutteringsprosess.

Kontakt gjerne HR-enheten for nye Asker hvis du har spørsmål om dette:

Lokalisering

Viser til tidligere informasjon om lokalisering, se "Foreslår oppvekstsenter i Røyken og Innovasjonssenter i Asker"  26. november 2018. 

Rådmannen vil fatte sin endelige beslutning om lokalisering innen 10. januar.

God Jul!

Ellers vil jeg gjerne få takke dere så mye for året som har gått og ønske dere en riktig god jul og et godt nytt år. Det siste året vi nå går inn i før sammenslåingen blir spennende – og helt sikkert hektisk, slik en innspurt skal være. Det er jo først når vi nærmer oss 2020 at endringene merkes for de fleste ansatte, men innen den tid vil dere både ha fått mye informasjon, tatt del i egne prosesser og blitt kjent med deres nye kolleger, avdelinger og arbeidssteder. Jeg vil benytte anledningen til å takke hver enkelt av dere for innsatsen i 2018, og ønsker dere alle et positivt 2019. 

Med ønsker om en fredelig juletid, og et godt nytt år som bringer oss enda nærmere hverandre i det som skal bli et strålende nytt fellesskap – til glede for ansatte og medborgere i nye Asker!

Med vennlig hilsen,

Lars Bjerke