Prosjekt «Lokalisering: Gjennomføring» har nå fått godkjent sitt mandat og gjennomført oppstartsmøte med prosjektgruppa.

Prosjektet skal sørge for tilrettelegging av nye lokaler, og etablere en gjennomføringsplan for flytting for de prioriterte områdene (se under).

Planlegging og tilrettelegging skjer i 2019, mens flyttingen i hovedsak vil begynne først i 2020.

Oppdraget er delt inn i følgende faser med tidsrammer:

 1. Detaljering
  Planlegging og mulighetsstudier for ombygging, utarbeide tidsplan for flytting
  Planleggingen skal være ferdig i løpet av juni 2019
 2. Ombygging
  Ombygging starter i august 2019 og er estimert å vare ut i 2021 for de mest omfattende arbeidene
 3. Logistikkplan og flytting
  Logistikkplanen skal være ferdig i juni 2019, mens selve flyttingen skjer i hovedsak fra 2020

Det skal opprettes delprosjekter for de enkelte lokaler, og arbeidsgrupper for hvert delprosjekt med representanter fra virksomhetene som er berørt, samt vernetjenesten og ansattrepresentant. Les mer om dette i prosjektets mandat:

Prosjektets nettside

 

Prioriterte områder per tjenesteområde:

 • Velferd:
  Bankbygget Hurum (Nordre Sætrevei 4)
  Erteløkka 7/9
  Spikkestadveien 90 (lokale for NAV)
 • Økonomi og organisasjon:
  SEIL: Senter for innovasjon og læring (tidl. "kunnskapssenteret")
  Asker rådhus
  Hurum rådhus
 • Oppvekst:
  Røyken rådhus (Tillegg: Arkiv og informasjonsforvaltning og bygningsdrift)
  Asker sentrum (Stasjonskvartalet, Kulturhuset og Erteløkka 7 og 9)
 • Samfunnstjenester:
  Jørgensløkka/Fusdal og driftsstasjoner for Samfunnstjenester
 • Samfunnsutvikling:
  Knud Askers vei 20 og 24
 • Medborgerskap:
  Kulturhuset i Asker, 3.etasje 
 • Innbyggertorg (prioriterte områder):
  Tofte
  Sætre (Hurum rådhus)
  Slemmestad
 • Innbyggertorg (pågående prosesser):
  Heggedal

 

Prosjektet skal også fremskaffe nye lokaler til berørte, men ikke prioriterte områder:

NAV-Modus
Hjelpemiddeltjenesten
Tillitsvalgte
Praktisk bistand
Helse rehabilitering og mestring (administrasjon)
HEVD/Tjenester til personer med funksjonsnedsettelser
Kvalitet og forvaltning 

Vurdering av lokaler for Hjemmetjenesten (to avdelinger)