Julehilsen til alle ansatte

Det nærmer seg jul og velfortjent fri for de aller fleste. Dette året vi nå er i ferd med å legge bak oss har vært helt utenom det vanlige. Mange av dere har på forskjellige vis tatt del i prosesser i arbeidet med å utforme vår nye kommune. Enten dere sitter i styringsgrupper og arbeidsgrupper, eller har vært med på workshops, fagdager eller gitt innspill via avdelingsmøter eller virksomhetsmøter; takk for bidrag, ideer, nysgjerrighet og entusiasme.

Jeg har i løpet av høsten besøkt i overkant av 20 virksomheter i Hurum og Røyken, og håper å få gjennomført like mange i løpet av neste halvår. Disse møtene gir verdifull innsikt og kunnskapsdeling, og det er inspirerende å oppleve at det finnes så mange dyktige medarbeidere jeg har fått gleden av å møte.

Vi gjennomførte en stor virksomhetsledersamling i Drammen i desember, som skal bidra til at vi etablerer en felles plattform – og skape noe nytt og bedre sammen for vår nye kommune. Jeg håper alle tar med seg den samme positiviteten og pågangsmotet inn i det nye året!

Allerede tidlig neste år kommer det ytterligere milepæler i forberedelsene for sammenslåing:
16. januar kommer rådmannens endelige innstilling til hvordan kommunaltekniske tjenester, brannvesen, eiendom, IKT og kemneren i nye Asker skal organiseres.

Mye tyder på at vi i januar endelig får startet opp med Workplace by Facebook, som skal bli vår nye felles interne sosiale samhandlingskanal! Det gleder vi oss til.

I februar/mars kommer rådmannens endelige forslag til organisering av toppledergruppen og øvrig organisasjonskart, inkludert tjenestenes geografiske plassering. Dette danner så grunnlaget for det videre arbeidet med rekruttering og innplassering i den nye kommunen.

Men før dette, skal vi gå inn i julehøytiden og glede oss over fridager sammen med familie og venner, og kanskje også få anledning til å oppsøke den flotte naturen vi har i våre nærområder.


God jul og godt nytt år ønskes dere alle sammen!

Lars Bjerke

Rådmann nye Asker kommune

 

Følg også med på www.nyeasker.no – der kan du blant annet få med deg følgende saker siden forrige nyhetsbrev:

Send oss forslag til nytt kommunevåpen!
Nå starter konkurransen om å tegne kommunevåpenet til nye Asker kommune. Alle som vil kan sende inn forslag frem til 31. januar. Vinneren premieres med 25.000 kroner.

Nye Asker-prosjektkoordinator fikk Ildsjelpris
Ildsjelprisen 2017 fra DIFI gikk til Geir Graff, for prosjektmodellen som brukes i nye Asker.

Forskrift om sammenslåing fastsatt for Asker kommune
Nå foreligger forskrift om sammenslåing av Asker kommune, Hurum kommune og Røyken kommune til Asker kommune.

Ledersamling i Drammen
Torsdag 7. og fredag 8. desember ble det arrangert felles ledersamling for kommunalsjefer/direktører, enhetsledere/virksomhetsledere samt hovedtillitsvalgte og hovedverneombud i felles PSU.

Asker og Bærum enige om intensjonsavtale om felles brannvesen
Asker og Bærum kommuner er blitt enige om en intensjonsavtale som beskriver samarbeidet dersom nye Asker vedtar et felles brannvesen med Bærum.

Ekstern rapport om IKT og digitalisering
Rambøll Management Consulting har foretatt en analyse av hvordan nye Asker kommune bør organisere områdene IKT og digitalisering for fremtiden.

Rådmannens foreløpige vurderinger av kommunaltekniske tjenester, brannvesen, eiendom, IKT og kemner.