Administrativ hovedorganisering og tjenesteområder

Den 23. februar skal fellesnemnda behandle forslaget til administrativ hovedorganisering for nye Asker. Rådmannen har presentert hovedmodell for den nye organisasjonen med overordnet ledelsesstruktur og tjenesteområder, i felles kommunestyremøte 9 februar og orientert virksomhetsledere om forslaget.

Når hovedorganiseringen er vedtatt av fellesnemnda ferdigstilles prosessen med rekruttering og ansettelse av den øverste ledelsen. Den videre organiseringsplanen med virksomheter og avdelinger er fortsatt i prosess, og dette arbeidet inkluderer også involvering av tillitsvalgte. Framdriftsplanen tilsier at alle kommunaldirektører skal være ansatt innen sommerferien. Øvrig organisering og bemanningsplaner avklares til høsten og danner grunnlaget for rekruttering og innplassering av ledere og øvrige ansatte i nye Asker. Rådmannens ledergruppe for nye Asker etableres i juni 2018.

Endringene som beskrives i de vedlagte planene berører ansatte og ledere i ulik grad. Omlag 75 prosent flyttes direkte over i den nye organisasjonen gjennom en ordinær virksomhetsoverdragelse. 25 prosent, hovedsakelig innenfor administrasjon og ledelse, vil få en ny og endret arbeidssituasjon som følge av ny organisering og stillingsstruktur. Rekruttering og innplassering av hele organisasjonen begynner høsten 2018 og gjennomføres i tråd med det juridiske regelverket som gjelder for kommunesektoren. Omstillingsavtalen sikrer de ansattes plikter og rettigheter i endringsprosessen. Det legges opp til at det gis jobbgaranti og at alle beholder sine lønns- og arbeidsvilkår i henhold til lov og avtaleverk.

Se dokumentene her: