Workplace skal være den viktigste kanalen for interninformasjon, samhandling og felles kulturbygging for ansatte i nye Asker kommune.

Fra 7. juni vil alle ansatte i Røyken, Hurum og Asker kommune ha tilgang til Workplace nye Asker. Les informasjonen dere får på e-post, logg dere inn (fra 7. juni) og gjør dere kjent.

Her skal dere få informasjon, bli kjent med hverandre, diskutere, dele og spre kunnskap og erfaringer. Sammen bidrar vi til at dette blir en levende og lærerikt møteplass, som løfter fagkunnskap, kompetanse, dialog og godt samarbeid. 

Login-hjelp:

Vanlige spørsmål og svar:

Bruk linken i invitasjons-e-posten. Det er kun via eposten dere kommer til korrekt profil.

Hvor finner jeg Workplace?

For PC går til til denne nettsiden: Workplace nye Asker 

For mobil og nettbrett laster du ned Workplace og Workplace Chat fra Appstore eller Google Play: 

Workplace på Google Play

Workplace på App store

Hva er brukernavn og passord?

Brukernavnet er din "lange" e-postadresse som slutter på .kommune.no f. eks. fornavn.etternavn @ hurum.kommune.no
Passordet er det samme som du bruker for å logge på PC eller e-post i dag.

Jeg er ansatt i flere kommuner og har fått flere invitasjoner. Hvilken skal jeg bruke?

Du skal logge deg inn med den brukeren du foretrekker, hvis du har flere. Husk å melde fra til brukerstøtte hvilken du IKKE bruker til workplace, så fjerner vi den.

Er Workplace koblet til min personlige Facebook?

Nei. Din Workplace-konto er separat fra din personlige Facebook-konto. Det er ingen kobling mellom de to kontoene, og du har full kontroll over hva du deler på Workplace. Du behøver ikke å ha privat Facebook-konto for å ta i bruk Workplace. Workplace er en lukket plattform kun for ansatte i nye Asker kommune, dvs. ansatte i Asker, Røyken og Hurum kommuner.

Hvorfor trenger vi et nytt kommunikasjonsverktøy?

Vi trenger et felles verktøy hvor vi når alle ansatte i de tre kommunene på samme tid og vi ønsker å bygge en ny felles kultur på tvers av de eksisterende kommunene. Og ikke minst ønsker vi å bli kjent med nye kolleger. Workplace gjør det lettere å kommunisere med kolleger via chat, grupper og innlegg som flere kan se. Den kobler sammen alle ansatte i de tre eksisterende kommunene og er lett å bruke på PC eller på farten via mobilen din. 

Hva skal Workplace ikke brukes til?

Workplace skal ikke brukes til saksbehandling eller deling av personsensitiv informasjon. Saksbehandling skal fortsatt foregå i fagsystemene, slik at vi sørger for korrekt arkivering og personvern. Workplace er et arbeidsverktøy. Vi deler derfor ikke personlige eller politiske innlegg her. Kommunenes regler for arkivering, datasikkerhet, personvern og etiske retningslinjer gjelder her som i andre kanaler. 

Se retningslinjer for bruk av Workplace 

Hvorfor står det at jeg jobber i "nye Asker kommune"?

Det er «nye Asker kommune» som er kjøper og eier av Workplace. Og verktøyet skal benyttes som felles samhandlingsverktøy for alle ansatte i det som blir Asker kommune 1.1.2020. På Workplace er vi derfor alle «ansatte i nye Asker» og ikke i Hurum, Røyken eller Asker kommuner.

Hvordan endrer jeg stillingstittel?

  • Asker: Gå på INNsiden og klikk på navnet ditt. Der kan du redigere selv:  https://brukerinfo.asker.kommune.no/
  • Hurum: Bruk din profil på intranett (kun tilgjengelig fra kommunens nett). Rediger selv: http://brukerinfo.hurum.kommune.no/
    For skole: http://brukerinfo.hurumskolen.no
  • Røyken: Stillingstittelen hentes fra HR-systemet (lønnssystemet), og skal være den tittelen man har i sin arbeidsavtale. Har du eventuelle spørsmål knyttet til din yrkestittel, ta kontakt med din nærmeste leder.

Kan jeg opprette egne grupper?

Ja, for eksempel innenfor ditt fagområde. Da blir du administrator for gruppen. Husk å sjekke om det allerede finnes en gruppe med samme tema. Da er det unødvendig å opprette enda en gruppe.

Hva er forskjell på åpne og lukkede grupper?

I åpne grupper kan alle medarbeidere i nye Asker bli medlem og alle kan se hva som legges ut der. I lukkede grupper må administrator godkjenne medlemskap. Lukkede grupper er imidlertid søkbare for alle, og man kan se hvem som er medlem, men ikke hva som er publisert i gruppen.

Hva innebærer nyhetsoppdateringen?

På startsiden din samles oppdateringer fra alle gruppene som du er medlem av. Du vil her se alle oppdateringene og kommentarer fra dine nærmeste kolleger. Du kan når som helst scrolle deg gjennom denne nyhetsoppdateringen (som du gjør på nettaviser).

Hva er chat-funksjonen?

I «Work Chat» kan du ha direktesamtaler men én eller flere samtidig, som tekst-, lyd- eller video-samtale.  

Har du flere spørsmål?

Hvis du har generelle spørsmål om Workplace, kan du gå til Quick Help-ikonet øverst til høyre i oppgavelinjen på Workplace eller skrive inn spørsmålet ditt i gruppen "Workplace – spørsmål og svar."

Hvis du har flere spørsmål om Workplace, ta kontakt med din nærmeste leder, gode kolleger eller:

  • IKT Support Asker (6676)8888
  • D-IKT 32046040

Arbeidsgruppa for innføringen av Workplace: