Oversikten viser saker som er lagt ut til offentlig høring / ettersyn, som dreier seg om nye Asker kommune.

Høring: Lokal forskrift for tildeling av sykehjemsplass

Fellesnemnda for Nye Asker kommune vedtok 30. august 2019 at utkast til Lokal forskrift datert 13.8.2019 om kriterier for tildeling av langtidsopphold i sykehjem eller tilsvarende bolig tilrettelagt for heldøgns tjenester, legges ut til offentlig høring med frist 16. oktober.