Fellesnemda for Asker kommune sender med dette på høring forslag til lokal forskrift om skolerute for 20120-2021. Høringsfristen er 31.10.2019

Skoleruten bestemmer oppstart av skoleåret, undervisningsdager, ferie- og fridager og skoleårets avslutning. Skoleruten gjelder for grunnskolen.

I forslaget ligger vinterferien i uke 8 i 2021.

Også Røyken videregående skole har vinterferie i uke 8 i 2021. Det er vedtatt av Buskerud fylkeskommune. Viken fylkeskommune har vedtatt at "nye" Asker skal ha vinterferie i uke 8 fra skoleåret 2021-2022.

Mer om bakgrunn for saken kan leses i saksframlegget her.

Send høringssvar

Høringssvar kan sendes elektronisk på denne lenken, eller på e-post til postmottak@asker.kommune.no (e-post merkes med saksnummer ESA 19/116.

Frist for høringssvar er 31.10.2019

Videre behandling

Skoleruten blir endelig vedtatt av kommunestyret senest februar 2020.