Fellesnemnda for Asker kommune sender med dette på høring forslag til vedtekter for de kommunale barnehagene. Høringsfrist er 20.10.19.

Vedtekter for barnehagene skal synliggjøre bestemmelser av betydning for foresattes forhold til barnehagen, og er hjemlet i barnehageloven.

Vedtektene inneholder f.eks. bestemmelser om formål, åpningstid og ferier, opptakskriterier, oppholdsbetaling, oppsigelsestid og samarbeidsutvalg.

Send høringssvar

Høringssvar kan du sende inn på elektronisk skjema, eller sende på e-post til postmottak@asker.kommune.no (e-post merkes med saksnr ESA 19/106).

Frist for å sende høringssvar er 20.10.2019.  

Videre behandling

Endelig forslag til lokal forskrift om vedtekter for kommunale barnehager legges fram for hovedutvalg for oppvekst med sikte på sluttbehandling i kommunestyret innen 01.01.2020.