Formannskapets innstilling til Handlingsprogram 2020-2023 er ute på høring. Alle innbyggere, næringsaktører, organisasjoner eller andre kan gi sine innspill til handlingsprogrammet.

Høringsfristen er 5. desember.

Her kan du lese mer om prosessen for å utarbeide handlingsprogrammet.

Gi innspill til formannskapets forslag

Frist: 5. desember 2019