Medvirkning og utvikling

 • Delprosjekt kommuneplan
  Fellesnemda utgjør et kommuneplanutvalg. Det er opprettet tre underutvalg til delprosjekt kommuneplan, med folkevalgte medlemmer fra de tre kommunestyrene: Underutvalg FNs bærekraftsmål, Underutvalg samfunnsutvikling og Underutvalg tjenesteutvikling.
 • Nye Asker tuftes på FNs bærekraftsmål
  Fellesnemnda for nye Asker kommune har vedtatt å benytte FNs 17 bærekraftsmål som rammeverk i utformingen av kommuneplanen for den nye kommunen. I 2020 vil den nye kommune ha lokale mål i kommuneplanen, som ses i sammenheng med de globale målene og delmålene i FNs bærekraftsmål.
 • Ungdomsmedvirkning: Askerkonsferansen
  Askerkonferansen 2018 arrangeres i Asker rådhus på FN-dagen 24. oktober. Her ønsker vi deltakelse fra deg som bor i Hurum, Røyken eller Asker og går på videregående skole.
 • Medvirkning: Nærdemokratiske ordninger
  Fellesnemda inviterte til åpen workshop om nærdemokratiske ordninger torsdag 11. oktober 2018. Tema var: "Hva trenger et lokalsamfunnsutvalg for å bidra til å utvikle levende lokalsamfunn med engasjerte og aktive innbyggere?", og over 50 personer deltok.
 • Innbyggerundersøkelse
 • Kartlegging av frivilligheten
 • Film
 • Dialogmøter med utvalg av innbyggere
 • Rapport om innbyggertorg med innbyggerundersøkelser