Fellesnemnda fastsetter den nye kommunens kommunevåpen i god tid slik at det er klart til sammenslåingstidspunktet.