Nå starter konkurransen om å tegne kommunevåpenet til nye Asker kommune. Alle som vil kan sende inn forslag frem til 31. januar. Vinneren premieres med 25 000 kroner.

kommunevåpen
Send oss forslag til nytt kommunevåpen! ber juryen, som består av ordførerne Eva Norén Eriksen i Røyken, Lene Conradi i Asker (leder av fellesnemnda for nye Asker), Monica Vee Bratlie i Hurum og Ragnhild M. Hartviksen-Oksholen, leder for delprosjekt "Felles kultur, identitet og symboler".
Foto: Martin Hafsahl

Asker, Hurum og Røyken kommuner slår seg sammen 1. januar 2020, og den nye kommunen skal hete Asker. Nå starter konkurransen om å utforme kommunevåpenet til den nye kommunen.

Vi inviterer derfor alle som har ideer til å sende inn forslag innen 31. januar 2018. Vi håper på stort engasjement blant innbyggere, ansatte, skoler, barnehager, næringsliv, lag, foreninger og alle andre som har gode ideer. Du/dere kan sende inn tegning eller beskrivelse av en idé for hvordan kommunevåpenet bør se ut. De beste forslagene blir premiert, og vinneren blir kommunens nye offisielle kjennemerke.

Slik deltar du:

 1. Tegn et våpenskjold så stort som mulig innenfor et A4-ark.
 2. Fyll ut våpenskjoldet med motivet som du mener bør symbolisere kommunen. Forslaget kan være en skisse – det er ideen som blir vurdert.
 3. Skriv en kort tekst som beskriver og begrunner hva du har foreslått.
 4. Arket/filen/bildet av tegningen må ikke inneholde tekst – skriv begrunnelsen og din kontaktinformasjon på en annen flate enn på tegningen. Tegningen skal kunne presenteres alene og anonymisert.
 5. Send inn: Tegning  + begrunnelse + navn, adresse, telefonnummer og e-post til: Info.NyeAsker@asker.kommune.no

Elektroniske bidrag bør sendes som pdf.

Forslagene må være levert innen 31. januar 2018

Tomt kommunevåpen Du kan printe ut og tegne i denne malen: Tomt skjold.pdf

 

Eller denne malen: Skjold med buet bunn.pdf

 

 

Spørsmål kan rettes til Martin Hafsahl, prosjektleder kommunikasjon for nye Asker: martin.hafsahl@asker.kommune.no / mobiltelefon 419 00 090.

Det er ingen begrensing på hvor mange forslag som kan leveres, men hvert forslag må sendes separat i egen e-post eller papir.

Dersom du ønsker å sende forslaget ditt via postgang er adressen: Asker kommune v/«Prosjektkontoret nye Asker» Postboks 353 1372 Asker

Etter at fristen er ute, vil juryen plukke ut og rangere 10 finalister.  Disse vil bli profesjonelt grafisk utformet av ekstern illustratør/grafisk designer, og presentert i en folkeavstemning. Til slutt vil fellesnemnda velge en vinner. Både utvelgelsen i juryen og folkeavstemningen vil skje anonymisert.

Hovedregler

 • Motivet må være lett gjenkjennelig og representere den nye kommunen på en god måte.
 • Farger: Velg blant disse: Sølv (Hvitt), Gull (gult), Grønt, Blått (Det er bestemt at det skal brukes farger fra kommunevåpnene til Hurum, Røyken og Asker.)
 • Fargene bør gjengis rene og klare uten nyanser og sjatteringer.
 • Motivet bør fylle skjoldflaten godt, være forenklede og uten unødvendige detaljer.
 • Våpenet bør være enkelt å kjenne igjen i fart i trafikken, på avstand og i lite format.
 • Motivet skal fremstilles i ren flatetegning, uten bruk av perspektiver og skyggelegging.
 • Forslagene må være levert innen 31. januar 2018

Premiering

Vinneren av konkurransen får kr 25.000
De to øvrige finalister får kr 10.000
Plassene 4-10 får kr 1.000.

Juryen består av:

 • Monica Vee Bratlie, ordfører i Hurum kommune
 • Lene Conradi, ordfører i Asker kommune
 • Eva Norén Eriksen, ordfører i Røyken
 • Ragnhild M. Hartviksen-Oksholen, Leder for delprosjekt "Felles kultur, identitet og symboler"

Juryen vil få profesjonell bistand og rådgiving fra fagpersoner innen grafisk design (Dinamo) og på heraldikk (Norsk heraldisk forening).

Retningslinjer for juryen:

 1. Kommunevåpenet er et offisielt merke som skal være varig, og bør derfor være formelt og uavhengig av trender i dag.
 2. Fargene og figurene bør være politisk og sosialt nøytrale, slik at de kan brukes fast og varig. Figurene bør derfor heller ikke være for tidsbundne eller motebetonte.
 3. Våpenet bør ikke være lett å forveksle med allerede eksisterende våpen eller andre tilsvarende kjennetegn.
 4. Det skal brukes farger fra de tre kommunenes kommunevåpen når man skal utvikle et nytt felles kommunevåpen i den nye kommunen.
 • 31. januar: Frist for innsendelse av forslag.
 • Mars*: Juryen velger og rangerer 10 finalister
 • 12 - 19. april*: Åpen, rådgivende avstemning
 • : 3 finalister velges til presentasjon i fellesnemnda.
 • 20. april*: Fellesnemnda enes om en vinner.

  *Datoer med forbehold om endringer.

Utvelgelse og presentasjon
a) Komiteen er ikke forpliktet til å gi samtlige forslag individuell tilbakemelding.
b) Samtlige innleverte forslag kan bli utstilt og presentert for offentligheten, uten at det godtgjøres ekstra.
c) Forslag som ikke er innkommet innen fristen, kan avvises. d) Ved tilnærmet like forslag, kan utvelgelse skje ved loddtrekning.

Rettigheter
a) Komiteen forbeholder seg retten til fortløpende å be om justeringer og tilpasninger på de innkomne forslagene. Dette inngår som en del av prosessen, og godtgjøres ikke ekstra. Justeringer kan også gjøres på eget initiativ av komiteens grafiske designer.
b) Alle rettigheter til vinnerforslaget overdras i sin helhet til kommunen. Våpenet skal i tillegg benyttes som kommunens segl, flagg, ordførerkjede samt inngå i kommunens profilprogram.
c) De ti foreslåtte finaleforslagene forplikter seg til å inngå midlertidig avtale med kommunen som regulerer alle forhold rundt rettigheter, bruksområder og godtgjøringer.
Dersom det ikke oppnås enighet om en slik avtale, trekkes forslaget og andre forslag vurderes.