Responsen på kommunevåpenkonkurransen har vært helt fantastisk! Ved fristens utløp hadde det kommet inn hele 2000 tegninger og ideer fra barn og voksne fra hele vår nye kommune. Nå skal juryen velge sine 10 favoritter som skal presenteres for en nettavstemning i april.

Juryen gjennomgikk alle de 2000 forslagene under sitt første møte.

Alle som ønsket kunne sende inn forslag frem til 31. januar. Da fristen utløp hadde vi fått inn over 2000 forslag. Nå skal juryen velge ut 10 finalister som skal til en nettavstemning blant innbyggerne i midten av april.

De 10 finalistene vil bli profesjonelt grafisk utformet av ekstern illustratør/grafisk designer, og presentert i magasinet Asker 2020 og på nett 12. april.

Deretter vil fellesnemnda velge en vinner blant de tre med flest stemmer totalt fra juryen og nettavstemningen. Både utvelgelsen i juryen og nettavstemningen vil skje anonymisert.

Hovedregler

 • Motivet må være lett gjenkjennelig og representere den nye kommunen på en god måte.
 • Farger: Velg blant disse: Sølv (Hvitt), Gull (gult), Grønt, Blått (Det er bestemt at det skal brukes farger fra kommunevåpnene til Hurum, Røyken og Asker.)
 • Fargene bør gjengis rene og klare uten nyanser og sjatteringer.
 • Motivet bør fylle skjoldflaten godt, være forenklede og uten unødvendige detaljer.
 • Våpenet bør være enkelt å kjenne igjen i fart i trafikken, på avstand og i lite format.
 • Motivet skal fremstilles i ren flatetegning, uten bruk av perspektiver og skyggelegging.
 • Forslagene må være levert innen 31. januar 2018

Premiering

Vinneren av konkurransen får kr 25.000
De to øvrige finalister får kr 10.000
Plassene 4-10 får kr 1.000.

Juryen består av:

 • Monica Vee Bratlie, ordfører i Hurum kommune
 • Lene Conradi, ordfører i Asker kommune
 • Eva Norén Eriksen, ordfører i Røyken
 • Ragnhild M. Hartviksen-Oksholen, Leder for delprosjekt "Felles kultur, identitet og symboler"

Juryen vil få profesjonell bistand og rådgiving fra fagpersoner innen grafisk design (Dinamo) og på heraldikk (Norsk heraldisk forening).

Retningslinjer for juryen:

 1. Kommunevåpenet er et offisielt merke som skal være varig, og bør derfor være formelt og uavhengig av trender i dag.
 2. Fargene og figurene bør være politisk og sosialt nøytrale, slik at de kan brukes fast og varig. Figurene bør derfor heller ikke være for tidsbundne eller motebetonte.
 3. Våpenet bør ikke være lett å forveksle med allerede eksisterende våpen eller andre tilsvarende kjennetegn.
 4. Det skal brukes farger fra de tre kommunenes kommunevåpen når man skal utvikle et nytt felles kommunevåpen i den nye kommunen.
 • 31. januar: Frist for innsendelse av forslag.
 • februar-mars*: Juryen velger og rangerer 10 finalister
 • 12. april*: Åpen, rådgivende avstemning
 • : 3 finalister velges til presentasjon i fellesnemnda.
 • 20. april*: Fellesnemnda enes om en vinner.

  *Datoer med forbehold om endringer.

Utvelgelse og presentasjon
a) Komiteen er ikke forpliktet til å gi samtlige forslag individuell tilbakemelding.
b) Samtlige innleverte forslag kan bli utstilt og presentert for offentligheten, uten at det godtgjøres ekstra.
c) Forslag som ikke er innkommet innen fristen, kan avvises. d) Ved tilnærmet like forslag, kan utvelgelse skje ved loddtrekning.

Rettigheter
a) Komiteen forbeholder seg retten til fortløpende å be om justeringer og tilpasninger på de innkomne forslagene. Dette inngår som en del av prosessen, og godtgjøres ikke ekstra. Justeringer kan også gjøres på eget initiativ av komiteens grafiske designer.
b) Alle rettigheter til vinnerforslaget overdras i sin helhet til kommunen. Våpenet skal i tillegg benyttes som kommunens segl, flagg, ordførerkjede samt inngå i kommunens profilprogram.
c) De ti foreslåtte finaleforslagene forplikter seg til å inngå midlertidig avtale med kommunen som regulerer alle forhold rundt rettigheter, bruksområder og godtgjøringer.
Dersom det ikke oppnås enighet om en slik avtale, trekkes forslaget og andre forslag vurderes.