Takk for stort engasjement - avstemningen ble avsluttet ved midnatt onsdag 18. april.

Se Juryen har valgt 10 finalister av omlag 2000 innsendte tegninger, ideer og symboler.

Forslagene

Askekvisten

Forslag 1 Navnet Asker kommer fra flertallsformen av tresorten Ask, som vi kjenner godt fra vårt område. Asken er også benyttet til båter, møbler, redskaper, ski og meier på grunn av sine gode egenskaper, som fleksibilitet og styrke. Askeløv var også viktig som husdyrfôr, og ask/askeavkok har hatt stor betydning i tidligere tiders medisin. I norrøn mytologi er treet ask stamfar til alle mennesker (Ask og Embla), og Yggdrasil – verdenstreet, er en ask med grener som rekker ut over hele verden og opp over himmelen. Asken symboliserer både treet og navnet, og kan assosieres med grønn vekst, natur og friluftsliv, men også den historiske bruken til båtbygging, redskaper og dyrefor. En gren med tre kvister kan i tillegg symbolisere de tre kommunene sammen, bærekraft, samhold og vekst.

Halvøya: Båten

Forslag 2 Dette er en stilisert framstilling av den grønne halvøya vår mellom Drammensfjorden og Oslofjorden. I den nye kommunen deler innbyggerne kystlinje både til øst og vest. En sølvstripe langs kystlinjen illustrerer strandkanten som rammer inn det grønne landskapet ved to blå fjorder. Både nærheten til sjøen og til grønne områder forener innbyggerne i den nye kommunen, og knytter oss sammen både gjennom næringsveier, friluftsliv, rekreasjon, landbruk og kystliv. Halvøya er gitt en form som gir assosiasjoner til baugen eller kjølen på en båt, og understreker dermed det maritime, kystkulturen og båtbyggertradisjonene i den nye kommunen.

Stupetårnet

Forslag 3 Stupetårnet på Hvalstrand bad er et markant ikonisk og kulturhistorisk landemerke i kommunen. Det ble tegnet av arkitekt Andre Peters i funksjonalistisk stil, og sto ferdig i 1934. Hele anlegget er fredet som et særlig viktig og autentisk kulturminne. Stupetårn som symbol kan assosieres med mot, djervhet, glede og sjøliv. Med velvilje kan formen også leses som en «A» for Asker. Den nye kommunen får en lang kystlinje, og nærheten til sjøen har alltid preget livet i vårt område. Stupetårnet vil også vektlegge kysten som rekreasjonsområde, friluftsliv og vårt maritime fellesskap.

Ildvarden

Forslag 4I vår nye kommune har vi karakteristiske åser som er godt synlige på lang avstand, både fra Oslofjorden og Drammensfjorden. Fra toppene har man utsikt i alle retninger. På mange av disse åsene tente man ildvarder som et varslingssystem for innbyggerne helt tilbake til jernalderen. Vardåsen har fått sitt navn nettopp fordi den var utstyrt med en ildvarde på toppen. Langs hele kystlinjen vår er det en kjede av gamle ildvardeposter. Vardene knyttet folk sammen, og sørget for at alle ble varslet. Dermed symboliserer slike varder kommunikasjon, fellesskap og samarbeid.

Askebladet

Forslag 5Navnet Asker kommer fra flertallsformen av tresorten Ask, som vi kjenner godt fra vårt område. Asken er også benyttet til båter, møbler, redskaper, ski og meier på grunn av sine gode egenskaper, som fleksibilitet og styrke. Askeløv var også viktig som husdyrfôr, og ask/askeavkok har hatt stor betydning i tidligere tiders medisin. I norrøn mytologi er treet ask stamfar til alle mennesker (Ask og Embla), og Yggdrasil – verdenstreet, er en ask med grener som rekker ut over hele verden og opp over himmelen. Askebladet symboliserer både treet og navnet, og kan assosieres med grønn vekst, natur og friluftsliv, men også den historiske bruken til redskaper og dyrefôr.

Halvøya: Kartet

Forslag 6Dette er en stilisert framstilling av den grønne halvøya vår mellom Drammensfjorden og Oslofjorden. Den nye kommunen utgjør en halvøy, der innbyggerne deler kystlinje både til øst og vest. En sølvstripe langs kystlinjen illustrerer strandkanten som rammer inn det grønne landskapet ved to blå fjorder. Både nærheten til vannet og til grønne områder forener innbyggerne i den nye kommunen, og knytter oss sammen både gjennom næringsveier, friluftsliv, rekreasjon, landbruk og kystliv. Den grønne halvøya er et kartutsnitt fra halvøya vår, som er ytterligere forenklet og abstrahert.

Landskapet

Forslag 7En stilisert framstilling av landskapet ved kystlinjen langs Oslofjorden og Drammensfjorden sett fra sjøen. Perspektivet kan være sett fra sør eller nord. Landskapet med lange skogkledde åsrygger, slakke og bratte lier, viker og nes, eksemplifisert ved tre odder som symboliserer de tre tidligere kommunene. Nærheten til sjøen er en fellesnevner som gjennom tidene har knyttet mennesker sammen, og fjordlandskapet er godt å hvile øyet på. På den ytterste odden møtes havet og himmelen, slik det gjør ytterst på Hurumlandet. Landskapet understreker topografien i den nye kommune i vår region; kystlandskap omgitt av fjorder.

Tre seil

Forslag 8Seil som symbol viser til vår nye kommunes nærhet til kysten og havet, og til energi, drivkraft og fremdrift. Vårt område har en rik historisk kystkultur, båtbyggertradisjoner, verft og seilermiljøer. Oslofjordmuseet i Vollen ligger i Maudbukta der Christian Jensen bygget polarskuta «Maud» for Roald Amundsen. De tre seilene kan også symbolisere de tre kommunene som går sammen.

Isskjæring

Forslag 9Isskjæring var en utbredt næring i våre tre kommuner fra rundt 1850 til rundt 1915. Historien holdes fortsatt i live gjennom isskjæringsarrangementer i vårt område. Isblokkene ble skåret ut med store sager og håndkraft, og lagret i ishus før de ble eksportert til Europa. Vårt område hadde egnede sjøer og tjern, og det ble også bygd ut en rekke kunstige isdammer til produksjonen. Flere av disse dammene ligger fortsatt i landskapet som tjern. Isen ble brukt til å holde ferskvarer avkjølt under lagring og transport. Issagen kan representere tradisjoner og næringsdrift med naturen som ressurs.

Askerbæret

Forslag 10Asker har en egen type bringebær oppkalt etter seg: «Rubus idaeus Asker». Bringebæret Asker minner om villbringebær og er kjent for sitt vakre utseende og gode smak. Askerbæret fikk sitt navn fordi bæret ble omfattende dyrket i vårt område. I hele den nye kommunen har det historisk vært rike tradisjoner innen frukt- og bærproduksjon, hagebruk, jordbruk og gartnerivirksomhet. Den grøderike og kalkholdige jorda og klimaet i vårt område gir svært gode vekstforhold. De tre bærene symboliserer de kommunene som nå vokser sammen.