Det nyvalgte kommunestyret for Asker kommune har sitt konstituerende møte tirsdag 15. oktober.