I det Hurum, Røyken og Asker slår seg sammen til en ny kommune 1. januar, går også startskuddet for Kulturåret 2020: Et helt år med spennende kultur, natur og friluftsopplevelser over hele Asker. Bak alle aktivitetene står både det frivillige - og profesjonelle kulturlivet i Asker. Målet er å bidra til fellesskap og identitetsfølelse i den nye kommunen og at flere opplever og deltar i kulturaktiviteter.

Månedlig temakalender

Hver måned i Kulturåret har et eget tema tilpasset årstidene, høytider og etablerte arrangementer, og viser mangfoldet innen kultur, idrett og friluft i Asker. Oversikt over arrangementene finner du på www.aktiviasker.no og ved å følge Kulturåret 2020 på Facebook.

Månedens temaer er:

 • Januar: En ny kommune – feiringer
 • Februar: Vinteraktiviteter – kom deg ut
 • Mars: De unges stemmer – ungdommer
 • April: Det spirer og gror – ombruk, hage, rydding
 • Mai: Litteratur – Forfatterskap i Asker
 • Juni: Kystkultur
 • Juli: Turisme og hytteliv
 • August: Kulturhistorie og lokal mat – åpne gårder
 • September: Kunst og kulturminner
 • Oktober: Internasjonale Asker – med kunst rett vest
 • November: Scenekunst
 • Desember: Jul og tradisjoner

En halv million kroner til samarbeidsprosjekter

Lag og foreninger i nye Asker kan søke om midler til identitetsbyggende kulturarrangementer og samarbeidsprosjekter på tvers av de gamle kommunegrensene. Prosjektet må være et samarbeid mellom minst to lag og foreninger i de forhenværende kommunene. Det kan søkes om inntil 50.000 kroner i støtte til enkeltprosjekter.

Søknadsfristene er 1. januar og 1. mai 2020.

Kontakt Kulturåret

Ønsker du å gjennomføre et arrangement i Kulturåret 2020, vil ha tilsendt "Kulturåret 2020"-stempel til bruk i markedsføringen av arrangementet ditt eller har spørsmål, kan du sende en e-post til kulturaret2020@asker.kommune.no

Oversikt over arrangementene

Du finner full oversikt over alle arrangementene i Kulturåret 2020 her på kulturkalenderen Aktiv i Asker.