Her finner du notater og presentasjoner fra møter om nye Asker.

Fellesnemnda

2018

11. oktober

28. september

31. august

16. mai

20. april

16. mars

Presentasjoner:

23. februar

16. februar

19. januar

2017

1. desember

13. oktober

Dialogmøte mellom nye Drammen og nye Asker:

15. september

Dialogmøte med næringslivet:

Dialogmøte med idretten:

Dialogmøte med kirken:

25. august - Felles kommunestyremøte for Asker, Røyken og Hurum

21. - 23. juni - Seminar for fellesnemnda, Danmark

21. juni

21. april

Presentasjoner:

Notater:

24. mars

Presentasjoner:

Notater:

10. mars

Presentasjoner:

10. februar

Felles PSU

Felles partssammensatt utvalg (PSU) utgjøres av hovedtillitsvalgte i Asker, Røyken og Hurum kommuner samt medlemmene i Fellesnemnda for nye Asker.

2018

31. august

16. mai

23. februar

2017

10. november

21. april

Gruppelederforum

2018

16. mai

16. februar

2017

10. november

18. august

12. mai

Presentasjoner:

Felles kommunestyremøte

14. september, Scandic hotell

Bærekraftsmålene - felles utfordring, felles mulighet, Sven Mollekleiv

9. februar, Vettre hotell

Oppstart v/Lene Conradi, leder av fellesnemnda

Å bygge en ny kommune - administrativ organisering v/Lars Bjerke, prosjektrådmann

Politisk organisering og struktur (P1) v/Kari Sofie Bjørnsen, leder for arbeidsutvalg P1

Felles kultur, identitet og symboler v/Ragnhild M. Hartviksen-Oksholen, leder for arbeidsutvalg P2