Prosjekter for å bygge nye Asker kommune frem mot kommunesammenslåing i 2020.

I tiden frem mot at Hurum, Røyken og Asker blir nye Asker 1. januar 2020, er det mye som skal på plass. I denne prosessen er det opprettet en rekke prosjekter både på politisk og administrativt nivå, i tillegg til noen prosjekter som involverer både politikere og administrasjon.

Om prosjektene

Råd og erfaringer fra andre