Byggingen av nye Asker kommune er organisert som et prosjekt, med følgende delprosjekter:

Prosjektene er enten politiske, administrative eller samarbeidsprosjekter med både politikere og administrasjon.

Politiske prosjekter

Samarbeidsprosjekter  administrativt og politisk

Administrative prosjekterRåd og erfaringer fra andre