Mandat

Her kan du lese mandatet for delprosjekt P2: Felles kultur, identitet og symboler (PDF)

Mandatet er godkjent av fellesnemnda og utarbeidet med bakgrunn i føringene i intensjonsavtalen og styringsdokumentet. Mandatet gir en tydelig beskrivelse av oppdraget og prinsipper for gjennomføring av delprosjektet.

Medlemmer arbeidsutvalg

Følgende folkevalgte er valgt til å delta i arbeidsutvalg for delprosjekt P2: Felles kultur, identitet og symboler

 1. Ragnhild M. Hartviksen - Oksholen (leder) (Ap, Røyken)
 2. Nina Ekren Holmen (H, Asker)
 3. Nina Sørsdal (H, Røyken)
 4. Thomas Hatten (Ap, Hurum)
 5. Abdirahman Abdulkadir Mohammed (Ap, Asker)
 6. Bernt Bucher Johannessen (V, Asker)
 7. Elisabeth Holter - Schøyen (V, Røyken)
 8. Liv Knatten (MDG, Asker)
 9. Mildrid Unhjem Johansen (P, Asker)
 10. Jostein Sjaavaag (Ap, Hurum)
 11. Christian Dyresen (V, Hurum)
 12. Martin Berthelsen (Sv, Hurum)

Møtepapirer 2017

Møtepapirer 2018

Datoer for 2017:

 • 8. juni kl. 18.00
 • 15. august kl. 18.00
 • 21. september kl. 18.00
 • 20. november kl. 18.00

Datoer for første halvdel 2018:

 • 31 januar - 2. februar kl. 18.00
 • 22. mars kl. 18.00
 • 16. april kl. 18.00
 • 28. mai kl. 18.00

Samlede møtebøker for P2