Medlemmer arbeidsutvalg

Følgende folkevalgte er valgt til arbeidsutvalg for delprosjekt P3: Forberedelser til valg 2019:

  1. Knut Sørli (leder) (Ap, Hurum)
  2. Vijay Sangar (Ap, Hurum)
  3. Morten Sandnes (H, Hurum)
  4. Arne Dessen (H, Røyken)
  5. Lene Kristin Ulleberg (Frp, Røyken)
  6. Ole Kjølen (Ap, Røyken)
  7. Cathrine Jensen (H, Asker)
  8. Anne Hilde Røsvik (MDG, Asker)