Mandat

Mandat prosjekt innbyggertorg (PDF)

Hva kan et innbyggertorg være?

En arbeidsgruppe har sett på hva et innbyggertorg kan inneholde og tilby av tjenester til innbyggerne. 

Rapport: Utredningsarbeid innbyggertorgene i nye Asker kommune (PDF)