Mandat

Mandat for prosjekt lokalisering (PDF)

Prosjektstyret

 • Lars Bjerke - prosjektstyreleder og prosjektrådmann
 • Per Morstad - programledelse og direktør samfunnsutvikling
 • Lars Joakim Tveit - programledelse og direktør organisasjon
 • Lene Cecilie Bakler - hovedtillitsvalgt i Røyken
 • Mai-Lene Graff Bøe - hovedverneombudet i Røyken

Prosjektgruppe

 • Klaus Øiseth - prosjektleder og representant for tjenesteområdet samfunnstjenester
 • Ingeborg Fønstelien - ass. prosjektleder og representant for tjenesteområdet samfunnstjenester og samfunnsutvikling
 • Lene Orsten Haugland - representant for tjenesteområdet økonomi og organisasjon (adm. og ledelse)
 • Gyrid Mangersnes - representant for tjenesteområdet oppvekst
 • Marit Røyneberg - representant for tjenesteområdet velferd
 • Lisbeth Stokke Fjeldly - representant for tjenesteområdet medborgerskap
 • Ragnar Husum - digitalisering (prosjektleder)
 • Gøril Brix - hovedtillitsvalgt i Røyken
 • Line Jørgensen - hovedtillitsvalgt i Hurum
 • Anna Rødland - hovedverneombudet i Hurum
 • Hilde Bestvold - hovedverneombudet i Asker
 • Christian Goderstad - fagansvarlig Eiendom

Som angitt i prosjektmandatet kan det bli endringer i prosjektgruppa når direktørene er på plass. Da fases direktørene inn og erstatter representantene for tjenesteområdene (tidligere prosjektledere for administrative prosjekter), eller utnevner en representant for å ivareta tjenesteområdet.