Møteplan 1. halvår for Fellesnemnda, Partssammensatt utvalg og Gruppelederforum i 2017.

Faste møtetider:

  • Fellesnemnda: kl. 08.00 - 14.00
  • Partssammensatt utvalg: kl. 08.00 - 10.30
  • Gruppelederforum: kl. 12.00 - 14.30  

Sakspapirer for møtene legges inn så snart disse foreligger.

Januar

20. januar i Røyken: Fellesnemnda + Gruppelederforum

Februar

10. februar i Asker: Fellesnemnda  + Partssammensatt utvalg

Mars

10. mars i Hurum: Fellesnemnda

April

21. april i Asker: Fellesnemnda + Gruppelederforum

Mai

12. mai i Hurum: Fellesnemnda +  Partssammensatt utvalg.

Juni

16. juni i Røyken: Fellesnemnda