Formål

Tilskuddet er et virkemiddel for å fremme felleskap og felles identitet gjennom tilskudd til kulturarrangementer og samarbeidsprosjekter på tvers av kommunegrensene i Hurum, Røyken og Asker.

Hvem kan søke

  1. Lag og foreninger hjemmehørende i Hurum, Røyken eller Asker kommune og som er registrert som frivillig organisasjon i Frivillighetsregisteret. Det gjelder innen kunst, kultur, idrett og friluft. Prosjektet må være et samarbeid mellom minst to kommuners lag og foreninger.
  2. Institusjoner, museer, profesjonelle osv. hjemmehørende i Hurum, Røyken eller Asker kommune. Prosjektet må være et samarbeid mellom deltagere fra minst to av kommunene.

Kriterier for søknaden

Det kan søkes om støtte til produksjoner og/eller fremføringer, arrangementer, aktiviteter og opplevelser som gjenspeiler et mangfold av uttrykk innen kunst, kultur, idrett og friluft.

Arrangementet/prosjektet må være allment tilgjengelig og åpent for alle.

Tilskudd gis ikke til drift av lag/forening/institusjoner mm.

Kommunale virksomheter kan bli vurdert, men det forutsetter at de har et samarbeid med frivillige organisasjoner. Eksempler på det kan være at kulturskolene samarbeider med teater- eller musikkorganisasjoner. Eventuelle samarbeidstiltak mellom kommunale virksomheter må finansieres innen vedtatt budsjettrammer. 

Det kan ikke søkes støtte fra andre kommunale tilskuddsordninger i de tre kommunene til samme prosjekt.

Slik søker du 

Send inn søknad via  elektronisk søknadsskjema

Søknaden skal ha følende vedlegg:

  • Prosjektbeskrivelse, mål/begrunnelse
  • Beskrivelse av samarbeidspartnere
  • Prosjektbudsjett (budsjettet skal ikke inneholde utgifter til administrasjon eller bevertning. Det skal komme frem av budsjettet om man søker tilskudd fra andre tilskuddsordninger.)
  • Markedsføringsplan
  • Rapport og regnskap må sendes inn senest to måneder etter at arrangementet/prosjektet har funnet sted.

Søknadsfrist

1. februar 2018 for prosjekter som skal gjennomføres våren 2018.
Ny frist på våren 2018 for prosjekter som skal gjennomføres høsten 2018.

Søknadene behandles av et felles administrativt utvalg fra de tre kommunene.

Spørsmål

Spørsmål om tilskuddsordningen kan rettes til Hilde Wahl, hilde.wahl@asker.kommune.no.