Asker, Hurum og Røyken tilbyr trygghetstjenester for hjemmeboende. På grunn av kommunesammenslåingen vil de tre kommunene allerede nå tilby samme type digitale trygghetstjenester til hjemmeboende.

Kommunene har avtale med Telenor om leveranse av trygghetstjenestene:

 • Trygghetsalarm har muligheter for å koble opp ulike sensorer, som for eksempel dør-/vindussensorer eller fallalarm. 

  Trygghetsalarm kan innvilges til eldre, funksjonshemmede eller andre brukergrupper, som på grunn av sykdom har risiko for å falle eller av ulike grunner har behov for å tilkalle hjelp.

  Trygghetsalarmen kobles til mobilnettet og går direkte til alarmsentralen. Bruker får en alarmknapp, enten som smykke rundt halsen eller på armen som en klokke.

  Du trenger ikke ha fasttelefon (analog linje) for å få trygghetsalarm.
  Les mer om digital trygghetsalarm og sensorer.
 • Brann-/røykvarsling. For å øke tryggheten i hjemmet tilbyr vi mottaker av trygghetsalarmtjeneste også brann-/røykvarsling. Sensoren(e) blir knyttet til det samme alarmmottaket som trygghetsalarmen. Det er alarmmottaket som kontakter brannvesenet.
 • Tryggi er en app som kan lastes med fra både App Store og Google Play. Appen gir deg som pårørende mulighet til å kunne følge med på at trygghetsalarmen fungerer som den skal. Om din nærmeste har trygghetsalarm vil du kunne få en push-melding rett inn på telefonen hvis noe skulle skje. Derfra vil du kunne kontakte alarmmottaket direkte.
  For å ta i bruk Tryggi må det fylles ut et samtykkeskjema.
  Mer informasjon om Tryggi finner du på Telenor sine nettsider.

Frem mot kommunesammenslåingen i 2020 vil Asker, Røyken og Hurum ha hvert sitt søknadsskjema og kontaktinformasjon for disse tjenestene