Valgdag

Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2019 avholdes i Hurum, Røyken og Asker ("nye Asker") over én dag - mandag 9. september.

Valgstyrets medlemmer
Valgstyrets medlemmer oppfordrer alle til å benytte stemmeretten.