Valgstyrets medlemmer
Valgstyrets medlemmer oppfordrer alle til å benytte stemmeretten.