Totalt 16 138 forhåndsstemte i nye Asker. På oversikten nedenfor kan du se daglig utvikling i antall forhåndsstemmer.

Antall forhåndsstemmer
Dato/periode Antall Totalt så langt
Tidligstemmer (stemmer avgitt mellom 1. juli og 10. august) 393 393
12. august 347   740
13. august 331 1 071
14. august 382 1 453
15. august 307 1 760
16. august 313 2 073
17. august 137 2 210
19. august 506 2 716
20. august 501 3 217
21. august 393 3 610
22. august 409 4 019
23. august 500 4 519
24. august 279 4 798
26. august 506 5 304
27. august 481 5 785
28. august 573 6 385
29. august 580 6 938
30. august 465 7 403
31. august 583 7 986
2. september 1088 ‭9 074‬
3. september 1277 10 351
4. september 1442 11 793‬
5. september 1959 13 752
6. september 2386 16 138