Oversikt over antall som har forhåndsstemt i nye Asker (totalt for Hurum, Røyken og Asker) - dag for dag frem mot valgdagen 9. september.

Antall forhåndsstemmer
Dato/periode Antall Totalt så langt
Tidligstemmer (stemmer avgitt mellom 1. juli og 10. august) 393 393
12. august 347 740
13. august 331 1071
14. august 382 1453
15. august 307 1760
16. august 313 2073
17. august 137 2210
19. august 506 2716
20. august 501 3217
21. august 393 3610
22. august 409 4019
23. august    
24. august