Det er ordinær forhåndsstemmegivning ved servicetorgene i Hurum, Røyken og Asker, og på Røyken Senter, Slemmestad Handelspark og på Hurum bibliotek.

Her kan du forhåndsstemme

I Hurum kan du forhåndsstemme på Servicetorget og Hurum bibliotek fra 12. august.

Servicetorget i Hurum til følgende tider:

 • mandag til fredag uke 33, 34 og 35 kl. 08.00 - kl. 15.00 
 • mandag til fredag uke 36 kl. 08.00 - kl. 18.00

Her finner du Servicetorget i Hurum.

Hurum bibliotek til følgende tider:

 • mandag og torsdag kl. 11.00 - kl. 18.00
 • tirsdag og onsdag kl. 11.00 - kl. 16.00

Her finner du Hurum bibliotek.

I Røyken kan du forhåndsstemme på disse steder og tider fra 12. august:

Servicetorget i Røyken:

 • mandag til torsdag ukene 33, 34, 35 og 36: kl. 08.00 - kl. 18.00
 • fredag i ukene 33, 34 og 35: kl. 08.00 - kl. 15.30
 • fredag i uke 36: kl. 08.00 - kl. 18.00 

Her finner du Servicetorget i Røyken.

Røyken Senter

 • lørdager i ukene 33, 34 og 35: kl. 10.00 - kl. 16.00
 • mandag til fredag uke 36: kl. 12.00 - kl. 19.00

Her finner du Røyken Senter.

Slemmestad Handelspark

 • lørdag i uke 35: kl. 10.00 - kl. 16.00 
 • mandag til fredag i uke 36: kl. 12.00 - kl. 19.00 

Slemmestad senter er under oppføring - mer info her.

I Asker kan du forhåndsstemme til disse tidene fra 12. august:

 • mandag til torsdag i ukene 33, 34, 35 og 36: kl. 08.00 - kl. 18.00 
 • fredag i ukene 33, 34 og 35: kl. 08.00 - kl. 15.30, kl. 08.00 - 19.00 i uke 36
 • lørdag i ukene 33, 34 og 35: kl. 10.00 - kl. 14.00 

Her finner du Servicetorget i Asker.

Tidligstemmegivning

Du kan også stemme innenfor ordinær åpningstid på servicetorgene i alle tre kommuner i perioden fra mandag 1. juli til og med fredag 9. august. (tidligstemmegivning ).

Helse- og sosialinstitusjoner

Forhåndsstemmegivningen er planlagt gjennomført i uke 33 - 36 (mandag 12. august til og med fredag 6. september). Endelig tidspunkt blir avklart før sommeren. Etter det kan du ta direkte kontakt med institusjonen for å få nøyaktige tider.

Det er lagt til rette for mottak av forhåndsstemmer ved følgende helse- og sosialinstitusjoner ved lokalvalget i 2019:

 • Asker bo- og omsorgssenter
 • Bondi boligsenter
 • Gullhella bo- og omsorgssenter
 • Risenga bo- og omsorgssenter
 • Solgården sykehjem
 • Solgården boligsenter
 • Søndre Borgen sykehjem
 • Torstadtunet - avd. bistand/omsorg og avd. helse og sosial
 • Oppsjø avd A - bofellesskap for eldre og avdeling B
 • Vestre Nes omsorgsboliger
 • Nesbru bo- og omsorgssenter
 • Bråset bo- og omsorgssenter
 • Omsorgsboligene på Spikkestad
 • BOAS Slemmestad
 • Lille Åros borettslag
 • Bølstadveien 31c
 • Klokkarstua helsetun
 • Filtvet helsetun
 • Oslo Universitetssykehus - Dikemark, klinikk psykisk helse og avhengighet
 • Oslo Universitetssykehus - Dikemark, Regional Sikkerhetsavdeling
 • Oslo Universitetssykehus - Vardåsen, alderspsykiatrisk avdeling
 • Vestre Viken, Psykiatrisk avdeling Blakstad

Ambulerende stemmegivning

Dersom du grunnet sykdom eller uførhet ikke kan møte frem i valglokalet på valgdagen 9. september 2019, eller forhåndsstemme på noen av de faste mottaksstedene, kan du etter søknad til valgstyret avgi forhåndsstemme der du oppholder seg.

Fristen for å søke om å forhåndsstemme der du oppholder deg i (nye) Asker kommune er tirsdag 3. september 2019.