Det er ordinær forhåndsstemmegivning ved servicetorgene i Hurum, Røyken og Asker, og på Røyken Senter, Slemmestad Handelspark og på Hurum bibliotek.

Her kan du forhåndsstemme

I Hurum kan du forhåndsstemme på Servicetorget og Hurum bibliotek fra 12. august.

Servicetorget i Hurum til følgende tider:

 • mandag til fredag ukene 33, 34 og 35 kl. 08.00 - kl. 15.00 
 • mandag til fredag uke 36 kl. 08.00 - kl. 18.00
 • lørdag i ukene 34 og 35 kl. 11.00 - kl. 15.00

Her finner du Servicetorget i Hurum.

Hurum bibliotek til følgende tider:

 • mandag og torsdag kl. 11.00 - kl. 18.00
 • tirsdag og onsdag kl. 11.00 - kl. 16.00

Her finner du Hurum bibliotek.

I Røyken kan du forhåndsstemme på disse steder og tider fra 12. august:

Servicetorget i Røyken:

 • mandag til torsdag ukene 33, 34, 35 og 36: kl. 08.00 - kl. 18.00
 • fredag i ukene 33, 34 og 35: kl. 08.00 - kl. 15.30
 • fredag i uke 36: kl. 08.00 - kl. 18.00 

Her finner du Servicetorget i Røyken.

Røyken Senter

 • lørdager i ukene 33, 34 og 35: kl. 10.00 - kl. 16.00
 • mandag til fredag uke 36: kl. 12.00 - kl. 19.00

Her finner du Røyken Senter.

Slemmestad Handelspark

 • lørdag i uke 35: kl. 10.00 - kl. 16.00 
 • mandag til fredag i uke 36: kl. 12.00 - kl. 19.00 

Slemmestad senter er under oppføring - mer info her.

I Asker kan du forhåndsstemme til disse tidene fra 12. august:

 • mandag til torsdag i ukene 33, 34, 35 og 36: kl. 08.00 - kl. 18.00 
 • fredag i ukene 33, 34 og 35: kl. 08.00 - kl. 15.30, kl. 08.00 - 19.00 i uke 36
 • lørdag i ukene 33, 34 og 35: kl. 10.00 - kl. 14.00 

Her finner du Servicetorget i Asker.

Tidligstemmegivning

Du kan også stemme innenfor ordinær åpningstid på servicetorgene i alle tre kommuner i perioden fra mandag 1. juli til og med fredag 9. august. (tidligstemmegivning ).

Helse- og sosialinstitusjoner

Forhåndsstemmegivningen er planlagt gjennomført i uke 33 - 36 (mandag 12. august til og med fredag 6. september). Endelig tidspunkt blir avklart før sommeren. Etter det kan du ta direkte kontakt med institusjonen for å få nøyaktige tider.

Det er lagt til rette for mottak av forhåndsstemmer ved følgende helse- og sosialinstitusjoner ved lokalvalget i 2019 (Vi tar forbehold om endringer i tidspunktene - dobbeltsjekk gjerne hos institusjonen):

Hvor

Dato

Klokken

Vestre Nes omsorgsbolig 12.aug 10.00-10.45
Torstadtunet – Omsorgsboliger 12.aug 11.30-12.15
Solgården boligsenter 12.aug 13.30-14.30
Solgården bo- og omsorgssenter 12.aug 15.00-15.45
Bondi boligsenter 14.aug 10.00-10.45
Risenga bo- og omsorgssenter 14.aug 11.30-13.30
Søndre Borgen korttidsavdeling + KAD 14.aug 14.15-15.00
Dikemark sykehus Sikkerhetsavdeling 16.aug 10.00-10.45
Dikemark sykehus Psykisk helse 16.aug 11.30-12.15
Oppsjø A – Omsorgsbolig 16.aug 13.30-14.15
Asker bo- og omsorgssenter 16.aug 15.00-15.45
Nesbru bo- og omsorgssenter 22.aug 10.00-10.45
Blakstad sykehus 22.aug 11.30-12.15
Gullhella bo- og aktivitetssenter 23.aug 10.00-12.00
BOAS Slemmestad 23.aug 10.00-11.00
Lille Åros borettslag 23.aug 12.30-13.30
Bråset bo- og omsorgssenter 27.aug 10.00-17.00
Omsorgsboligene på Spikkestad 28.aug 10.00-12.00
Bølstadsenteret Bokollektiv og dagsenter 28.aug 13.00-15.00
Bølstadveien 31 B & C 28.aug 13.00-15.00
Filtvet Helsetun 29.aug 10.00-12.00
Klokkarstua Helsetun 29.aug 12.30-13.30

Ambulerende stemmegivning

Dersom du grunnet sykdom eller uførhet ikke kan møte frem i valglokalet på valgdagen 9. september 2019, eller forhåndsstemme på noen av de faste mottaksstedene, kan du etter søknad til valgstyret avgi forhåndsstemme der du oppholder seg. 

Fristen for å søke om å forhåndsstemme der du oppholder deg i (nye) Asker kommune er tirsdag 3. september 2019.

Søknad får du ved å henvende deg til Servicetorget i Asker.

 • Gateadressen til Servicetorget er Knud Askers vei 24, 1383 Asker (øverst på Trekanten senter). 
 • Telefon/e-post: 66 90 90 90 / servicetorget@asker.kommune.no

Søknaden skal deretter sendes til Asker kommune, Valgstyret, Postboks 353, 1372 Asker.