Kandidatnr.

Navn

Fødselsår

Bosted

1

Ole Jacob Johansen

1962

Asker

2

Tonje Lavik

1996

Spikkestad

3

Trond Røed

1959

Sætre

4

Espen Hansen Aspås

1981

Åros

5

Tore Andreas Larsen

1972

Heggedal

6

Tove Lillian Eggen

1963

Heggedal

7

Judith Milumbe Horntvedt

1970

Asker

8

Line Hoff Wilhelmsen

1969

Nærsnes

9

Johan Lindstrom

1981

Røyken

10

Roar Wesche Juul

1968

Vettre

11

Eivind Wærstad Kårbø

1998

Asker

12

Markus Walhovd

1998

Asker

13

Rikard Gaarder Knutsen

1994

Heggedal

14

Christoffer Pederssen

1995

Spikkestad

15

Christian Lekic Askø-Næss

1979

Asker

16

Anders Lagerqvist

1970

Nesbru

17

Ketil Glimsjø

1956

Heggedal

18

Sissel Eggesbø

1936

Hvalstad

19

Alf Andreassen

1953

Heggedal

20

Odd Garm

1942

Nesbru

21

Ulf-Kristian Svensson

1948

Tofte

22

Trond Ellingsen

1951

Vettre