Valgstyret godkjenner resultatet
Valgstyret for nye Asker godkjenner resultatene for kommune- og fylkestingvalget for nye Asker kommune.

Sammensetning av det nye kommunestyret

Her ser du resultatet etter valget 9. september, med fordeling mellom partiene og navn på partienes representanter i det nye kommunestyret. Du kan også finne tall for personstemmer, "slengere" og geografisk tilhørighet.