Manntallet til offentlig ettersyn

Manntallet for Asker til kommunestyre- og fylkestingsvalget 2019 vil ligge ute til offentlig ettersyn på servicetorgene. Manntallene legges ut på servicetorgene i slutten av juli måned / helt i begynnelsen av august måned.