Forhåndsstemme på servicetorgene

Du kan forhåndsstemme ved servicetorgene fra og med mandag 12. august 2019 (uke 33) til og med fredag 6. september 2019 (uke 36) med følgende åpningstid:

Asker (Knud Askers vei 24, 1384 Asker)

 • kl. 08.00 - kl. 18.00 - mandag til torsdag uke 33, 34, 35 og 36
 • kl. 08.00 - kl. 15.30 - fredag i uke 33, 34 og 35
 • kl. 08.00 - kl. 19.00 - fredag i uke 36
 • kl. 10.00 - kl. 14.00 - lørdag i uke 33, 34 og 35

Røyken (Katrineåsveien 20, 3440 Røyken)

 • kl. 08.00 - kl. 18.00 - mandag til torsdag uke 33, 34, 35 og 36
 • kl mandag til fredag uke 36

Slemmestad Handelspark (Eternitveien, 3470 Slemmestad v/REMA 1000)

 • kl. 10.00 - kl. 16.00 - lørdag uke 35
 • kl. 12.00 - kl. 19.00 - mandag til fredag uke 36

Ta med valgkort og legitimasjon når du skal forhåndsstemme.

Dersom du er forhindret fra å forhåndsstemme i perioden nevnt ovenfor - vil det være mulig å avgi forhåndsstemme innenfor sommeråpningstid på servicetorgene frem til og med 9. august.

Kontakt servicetorgene om åpningstider:

- Asker, telefon 66 90 90 90
- Røyken, telefon 31 29 60 00
- Hurum, telefon 32 79 71 00

Stemmegivning på helse- og sosialinstitusjoner

Det tilrettelegges for mottak av forhåndsstemmer ved følgende helse- og sosialinstitusjoner:

 •  Asker bo- og omsorgssenter
 • Bondi boligsenter
 • Gullhella bo- og omsorgssenter
 • Risenga bo- og omsorgssenter
 • Solgården sykehjem
 • Solgården boligsenter
 • Søndre Borgen sykehjem
 • Torstadtunet - avd. bistand/omsorg og avd. helse og sosial
 • Oppsjø avd A - bofellesskap for eldre og avd B
 • Vestre Nes omsorgsboliger
 • Nesbru bo- og omsorgssenter
 • Bråset bo- og omsorgssenter
 • Omsorgsboligene på Spikkestad
 • BOAS Slemmestad
 • Lille Åros borettslag
 • Bølstadveien 31 C
 • Klokkarstua helsetun
 • Filtvet helsetun
 • Oslo Universitetssykehus - Dikemark, klinikk psykisk helse og avhengighet
 • Oslo Universitetssykehus - Dikemark, Regional Sikkerhetsavdeling
 • Oslo Universitetssykehus - Vardåsen, alderspsykiatrisk avdeling
 • Vestre Viken, Psykiatrisk avdeling Blakstad

Ambulerende stemmegivning

Dersom du grunnet sykdom eller uførhet ikke kan møte frem i valglokalet på valgdagen 9. september 2019, eller forhåndsstemme på noen av de faste mottaksstedene, kan du etter søknad til valgstyret avgi forhåndsstemme der du oppholder seg. Valgstyret har bestemt at fristen for å søke om og forhåndsstemme der du oppholder deg i Asker kommune er tirsdag 3. september 2019.

Søknad fås ved henvendelse til Servicetorget i Asker.
Adresse: Knud Askers vei 24, 1383 Asker
Telefon / e-post: 66 90 90 90 - servicetorget@asker.kommune.no
Søknaden sendes Asker kommune, Valgstyret, Postboks 353, 1372 Asker.

Dette er en kunngjøring i henhold til valgforskriften § 24
Asker Valgstyre – dato 5. august 2019