Valgstyret
Valgstyret for nye Asker kommune godkjenner valgresultatene onsdag 11. september 2019.

Her ser du resultatet etter valget 9. september, med fordeling mellom partiene og navn på partienes representanter i det nye kommunestyret. Du kan også finne tall for personstemmer, "slengere" og geografisk tilhørighet.

Kommunestyret for nye Asker, med totalt 55 representanter, konstitueres 15. oktober 2019.

Det nye kommunestyrets oppgaver er knyttet til forhold som gjelder den nye kommunen. Samtidig vil kommunestyrene i tidligere Røyken, Hurum og Asker fortsette i sin nåværende form ut året. 

Se detaljer fra møteprotokollen

  • Fra valgstyrets behandling av valgstyrets møteprotokoll for kommunestyre- og fylkestingsvalget (behandlet 11. september 2019), kan du laste ned valgprotokollen på 55 sider (PDF) 

    Her kan du blant annet se:
    • beregning av stemmetillegg og personstemmer (se sidene 31 - 43) 
    • de valgte representantene og deres vara (se sidene 44 - 45) 

Personstemmer og slengere

I tillegg til tallene du kan finne i valgstyrets møteprotoll (se forrige avsnitt), har vi laget en komplett liste over personsstemme for samtlige kandidater til kommunestyrevalget. Merk: Kolonnen "personstemmer" sier hvor mange som har gitt personstemmer (kryss på seddelen) til kandidaten på listen til deres eget parti, mens de øvrige kolonnene sier hvor mange personstemmer vedkommende har fått fra andre partilister (slengere).

Her er det nye kommunestyret

Parti og antall Navn på representantene
Høyre     
24 representanter Lene Winger Conradi
  Monica Therese Vee Bratlie
  Cecilie Lindgren
  Håvard Vestgren
  Stig Wettre-Johnsen
  Nina Eirin Marheim Sørsdal
  Heidi Sorknes
  Hans A. Hveem
  Trond Jerve
  Susanne Therese Vist
  Julie Lovise Green Holten
  Thormod Rønning Kvam
  Kari Sofie Bjørnsen
  Waldemar Ribert Garntangen
  Kay Arne Sørensen
  Bjarte Trygve Engen Grostøl
  Roar Arne Skryseth
  Vibeke Giske Røisland
  Turid Lohne Velund
  Cathrine Jensen
  Lars Kristian Wear
  Håvard Espelin
  Kent Inge Stenberg Ryen
  Bjarte Gatland Reve
Arbeiderpartiet   
9 representanter Ivar Granum
  Marianne Riis Rasmussen
  Ragnhild Male Hartviksen
  Roger Olsen
  Trude Nygård Evensen
  Solav Abbas
  Thomas Hatten
  Nimrah Ramzan
  Magne Sigurd Gabrielsen
Miljøpartiet De Grønne   
6 representanter Hanne Lisa Matt
  Liv Knatten
  Helge Haugen
  Jon Gustav Kirkerud
  Paal Steine
  Emelie Spjuth-Haldorsen
Fremskrittspartiet  
4 representanter Ole Jacob Johansen
  Espen Hansen Aspås
  Trond Røed
  Tonje Lavik
Senterpartiet   
3 representanter Else Marie Tveit Rødby
  Oddvar Igland
  Jan Fredrik Bjørkheim
SV - Sosialistisk Venstreparti   
3 representanter Martin Berthelsen
  Anne Høie Guettler
  Janne Grøttumsbråten
Venstre   
3 representanter Elisabeth Holter-Schøyen
  Njål Vikdal
  Marit Helene Meyer
Kristelig Folkeparti  
1 representant Torleiv Ole Rognum
Pensjonistpartiet   
1 representant Per Sletaune
Rødt   
1 representant Bård Kjetil Dahl
  • Komplett oversikt med alle vara-representanter finner du på sidene 44 og 45 i valgprotokollen (PDF)

Representantenes geografiske tilknytning

Det nye kommunestyret skal gjelde for den nye sammenslåtte Asker kommune. I den forbindelse kan det være interessant å se hvilke områder i den nye kommunen representantene kommer fra. Her får du en oversikt:

Representanter

Navn

Postnummer

Poststed

Parti

Antall per nåværende kommune

Stig Wettre-Johnsen

1383

ASKER

Høyre

 

 

 

 

 

 

 

31

Hans A. Hveem

1383

ASKER

Høyre

Kay Arne Sørensen

1383

ASKER

Høyre

Paal Steine

1383

ASKER

Miljøpartiet De Grønne

Anne Høie Guettler

1383

ASKER

SV - Sosialistisk Venstreparti

Solav Abbas

1385

ASKER

Arbeiderpartiet

Vibeke Giske Røisland

1385

ASKER

Høyre

Bård Kjetil Dahl

1385

ASKER

Rødt

Ole Jacob Johansen

1386

ASKER

Fremskrittspartiet

Turid Lohne Velund

1386

ASKER

Høyre

Per Sletaune

1386

ASKER

Pensjonistpartiet

Torleiv Ole Rognum

1387

ASKER

Kristelig Folkeparti

Oddvar Igland

1387

ASKER

Senterpartiet

Håvard Espelin

1388

BORGEN

Høyre

Njål Vikdal

1388

BORGEN

Venstre

Janne Grøttumsbråten

1389

HEGGEDAL

SV - Sosialistisk Venstreparti

Elisabeth Holter-Schøyen

1389

HEGGEDAL

Venstre

Marit Helene Meyer

1389

HEGGEDAL

Venstre

Marianne Riis Rasmussen

1390

VOLLEN

Arbeiderpartiet

Emelie Spjuth-Haldorsen

1390

VOLLEN

Miljøpartiet De Grønne

Kari Sofie Bjørnsen

1392

VETTRE

Høyre

Lene Winger Conradi

1394

NESBRU

Høyre

Trond Jerve

1394

NESBRU

Høyre

Waldemar Ribert Garntangen

1394

NESBRU

Høyre

Kent Inge Stenberg Ryen

1394

NESBRU

Høyre

Nimrah Ramzan

1395

HVALSTAD

Arbeiderpartiet

Bjarte Gatland Reve

1396

BILLINGSTAD

Høyre

Cecilie Lindgren

1397

NESØYA

Høyre

Julie Lovise Green Holten

1397

NESØYA

Høyre

Cathrine Jensen

1397

NESØYA

Høyre

Liv Knatten

1397

NESØYA

Miljøpartiet De Grønne

Ragnhild Male Hartviksen

3430

SPIKKESTAD

Arbeiderpartiet

 

 

 

15

Tonje Lavik

3430

SPIKKESTAD

Fremskrittspartiet

Nina Eirin Marheim Sørsdal

3430

SPIKKESTAD

Høyre

Jan Fredrik Bjørkheim

3430

SPIKKESTAD

Senterpartiet

Trude Nygård Evensen

3440

RØYKEN

Arbeiderpartiet

Thormod Rønning Kvam

3440

RØYKEN

Høyre

Bjarte Trygve Engen Grostøl

3440

RØYKEN

Høyre

Roar Arne Skryseth

3440

RØYKEN

Høyre

Lars Kristian Wear

3440

RØYKEN

Høyre

Hanne Lisa Matt

3440

RØYKEN

Miljøpartiet De Grønne

Magne Sigurd Gabrielsen

3470

SLEMMESTAD

Arbeiderpartiet

Håvard Vestgren

3470

SLEMMESTAD

Høyre

Susanne Therese Vist

3470

SLEMMESTAD

Høyre

Jon Gustav Kirkerud

3472

BØDALEN

Miljøpartiet De Grønne

Espen Hansen Aspås

3474

ÅROS

Fremskrittspartiet

Trond Røed

3475

SÆTRE

Fremskrittspartiet

 

 

9

Monica Therese Vee Bratlie

3475

SÆTRE

Høyre

Heidi Sorknes

3475

SÆTRE

Høyre

Helge Haugen

3475

SÆTRE

Miljøpartiet De Grønne

Martin Berthelsen

3475

SÆTRE

SV - Sosialistisk Venstreparti

Ivar Granum

3482

TOFTE

Arbeiderpartiet

Roger Olsen

3482

TOFTE

Arbeiderpartiet

Thomas Hatten

3482

TOFTE

Arbeiderpartiet

Else Marie Tveit Rødby

3490

KLOKKARSTUA

Senterpartiet