Valgstyret godkjente i møte 10. mai 2019 partienes listeforslag i forbindelse med  kommunestyrevalget i Asker 2019.

De godkjente partilistene legges ut til gjennomsyn ved servicetorgene i Asker, Røyken og Hurum.

Klage med krav om endring av valgstyrets vedtak om å godkjenne eller forkaste et listeforslag, må fremsettes innen sju dager etter offentliggjøringen av overskriftene på de godkjente valglistene.

Dette er en kunngjøring i henhold til valgloven §§ 6-7 og 6-8

Asker Valgstyre, 10. mai 2019