Stemmegivningen i forbindelse med kommunestyre- og fylkestingsvalget foregår mandag 9. september 2019 fra kl. 09.00 til kl. 21.00 i følgende valglokaler/stemmesteder:

Krets 01 NESØYA

Krets 02 NESBRU

Krets 03 HOFSTAD

Krets 04 RISENGA

Krets 05 BORGEN

Krets 06 HOVEDGÅRDEN

Krets 07 VOLLEN

Krets 08 SOLVANG

Krets 09 SPIKKESTAD

Krets 10 MIDTBYGDA

Krets 11 SLEMMESTAD

Krets 12 FRYDENLUND

Krets 13 SYDSKOGEN

Krets 14 KLOKKARSTUA

Krets 15 HOLMSBU

Krets 16 TOFTE

Krets 17 SÆTRE

NESØYA BARNESKOLE, Tverråsen 4, 1397 Nesøya

NESBRU VIDERGÅENDE SKOLE, Halvard Torgersens vei 8, 1396 Billingstad

HOFSTAD BARNESKOLE, Hofstadgata 14, 1384 Asker

LEIKVOLLHALLEN, Brages vei 5, 1387 Asker

BORGEN UNGDOMSSKOLE, Vardefaret 4, 1388 Borgen

HEGGEDAL IDRETTSHALL, Heggedalsbakken 13, 1389 Heggedal

VOLLEN UNGDOMSSKOLE, Håkavikveien 45, 1390 Vollen

SOLVANG UNGDOMSSKOLE, Solvangveien 32, 1383 Asker

ROS-ARENA, Ovnerudveien 1, 3430 Spikkestad

MIDTBYGDA BARNESKOLE, Spikkestadveien 21, 3440 Røyken

SLEMMESTADHALLEN, Skolebakken 10, 3470 Slemmestad

FRYDENLUND BARNESKOLE, Astrid Skares vei 72, 3474 Åros

SYDSKOGEN BARNESKOLE, Odins vei 69, 3472 Bødalen

HOVENGA SAMFUNNSHUS, Knivsfjellveien 2, 3490 Klokkarstua

HOLMSBU BADEHOTELL, Storgaten 8, 3484 Holmsbu

TOFTE UNGDOMSSKOLE, Skoledalen 89, 3482 Tofte

SÆTRE BARNESKOLE, Søndre Sætrevei 1, 3475 Sætre

Legitimasjonsplikt

Alle velgere må legitimere seg for å stemme. Du må derfor ta med deg legitimasjon når du skal stemme på valgdagen. Møter du opp i valglokalet uten legitimasjon og du er ukjent for stemmemottaker, vil du ikke få anledning til å stemme. Legitimasjon kan være pass, førerkort eller bankkort med bilde.

Valgkort

Det er veldig fint om du tar med deg valgkortet ditt når du skal avgi din stemme på valgdagen. Dette vil lette arbeidet med å registrere deg som velger.

Lene W. Conradi
Leder valgstyret

Dette er en kunngjøring iht valgloven § 9-3
Asker Valgstyre - dato 5. september 2019