Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2019 i Hurum, Røyken og Asker (nye Asker) mandag 9. september gikk rolig for seg, og det var høyere valgdeltakelse enn i 2015. Nå venter resultatene.

- Nå venter vi på resultatene etter en historisk valgdag for framtidens Asker. Med hjelp av et meget kompetent valgsekretariat og mange valgfunksjonærer - blant annet ansatte fra Asker, Hurum og Røyken – har valget vært gjennomført på en god og effektiv måte. Jeg håper velgerne i hele nye Asker også har opplevd det slik, selv om det i noen av de største valgkretsene har vært stor pågang og litt hektisk de siste timene, sier valgstyrets leder Lene Conradi.

God valgdeltakelse og mange forhåndsstemmer

Valgdeltakelsen i dag i nye Asker var på 68 prosent. Dette er en solid økning fra valgdeltakelsen i de tre kommunene i 2015.

Antall forhåndsstemmer var på hele 16 115 - et betydelig høyere antall enn i 2015 da det var 10 000.

- At så mange har valgt å gå til valgurnene for å bruke stemmeretten, er veldig bra. Det er en seier for demokratiet, og det gir oss folkevalgte inspirasjon til å fortsette arbeidet. Det er også interessant å se at så mange har benyttet muligheten til å forhåndsstemme, sier Conradi.