Du må ha stemmerett og stå innført i manntallet for å kunne stemme. Her kan du se om du oppfyller kravene til stemmerett.

Disse har stemmerett

Du har stemmerett ved kommunestyre- og fylkestingsvalget dersom du oppfyller ett av disse kravene:

  • Du er norsk statsborger og har fylt 18 år innen utgangen av 2019 og er, eller har vært, registrert bosatt i Norge
  • Du er statsborger i andre nordiske land (det vil si Danmark, Island, Finland eller Sverige), har fylt 18 år innen utgangen av valgåret, og har vært registrert bosatt i Norge senest 30. juni i valgåret
  • Du er øvrig utenlandsk statsborger som har fylt 18 år innen utgangen av valgåret, og har vært registrert bosatt i Norge sammenhengende de tre siste årene før valgdagen. I dette tilfellet er det et krav at botiden har vært sammenhengende

Er du innført i manntallet? 

For å kunne stemme må du stå innført i manntallet i en kommune. Manntallet er oversikten over alle som har stemmerett i en kommune. Manntallene for Asker vil bli lagt ut til offentlig ettersyn på servicetorgene i Hurum, Røyken og Asker i midten av juli.

Alle personer med stemmerett føres automatisk inn i manntallet i den kommunen der de var registrert i Folkeregisteret som bosatt per 30. juni i valgåret (2019). Dersom du har flyttet til en annen kommune etter 30. juni, er du fortsatt registrert i manntallet (og har stemmerett) i den kommunen du flyttet fra.

Krav om retting av feil

Dersom du mener at du selv eller andre uriktig er blitt innført i eller utelatt fra manntallet, kan du kreve at feilen blir rettet. Krav om retting gjelder for feil i oppføring, ikke for flytting etter 30. juni 2019.

Krav om retting skal være skriftlig, og begrunnelse sendes til Asker kommune, postboks 353, 1371 Asker.

Velgere som har vært bosatt i utlandet i mer enn 10 år må søke seg inn i sin siste bostedskommune.